Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2016 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op een kasstroom van € 106 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 241 miljoen). De daling van € 135 miljoen is met name veroorzaakt door een lagere omzet, gestegen kosten en mutaties in de werkkapitaalposities.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2016 bedraagt € 95 miljoen (eerste halfjaar van 2015: € -229 miljoen). Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door verkoop van Endinet B.V. deels gecompenseerd door de aankoop van AEF B.V. De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2016 bedragen € 304 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 261 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

 

1e halfjaar1

€ miljoen

2016

2015

Elektriciteit gereguleerd

134

110

Gas gereguleerd

59

68

Meetinrichtingen

53

26

Gebouwen, ICT, etc.

58

57

   

Totaal

304

261

  • 1 Inclusief investeringen Endinet (2015) en in Duitsland.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 een uitstroom van
€ 211 miljoen ten opzichte van een uitstroom van € 20 miljoen over dezelfde periode in 2015. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de contractuele aflossing op de EMTN-portefeuille.