Gebeurtenissen na balansdatum

Alliander participaties B.V. is, samen met Fudura B.V., op 10 juli 2017 met SPIE Nederland B.V. op hoofdlijnen overeengekomen om de joint venture Ziut B.V. te verkopen omdat de diensten van Ziut B.V. niet passen bij de strategische kernactiviteiten. Het innovatieve karakter en de ervaring van SPIE Nederland B.V. bieden een goede en stabiele basis waardoor Ziut B.V. flexibel kan bewegen in een markt die sterk in beweging is en kansen nog beter zal realiseren en benutten. Op grond van de overeenkomst op hoofdlijnen gaan partijen verder in gesprek. Afstemming met medezeggenschap, vakbonden en de toezichthouder moet leiden tot een definitieve overeenkomst. Naar verwachting zal deze verkooptransactie geen belangrijke financiële impact hebben.

Alliander heeft op 21 juli 2017 een leningsovereenkomst van € 300 miljoen getekend met de Europese Investeringsbank (EIB). Deze lening zal worden aangewend voor het vernieuwen en uitbreiden van de netten van Liander. De looptijd van de lening bedraagt minimaal 3 jaar en maximaal 14 jaar en wordt ineens na afloop afgelost. De lening zal in meerdere tranches worden opgenomen waarbij de rente op dat moment zal worden vastgesteld.