Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- lening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2016

684

671

496

53

1.548

235

3.687

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

4

-

-

4

Nettoresultaat eerste halfjaar 2016

-

-

-

-

-

232

232

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2016

-

-

-

4

-

232

236

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2015

-

-

-

-

-

-85

-85

Bestemming resultaat 2015

-

-

-

-

150

-150

-

        

Per 30 juni 2016

684

671

496

57

1.697

232

3.837

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-11

-

-

-11

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Nettoresultaat tweede halfjaar 2016

-

-

-

-

-

50

50

        

Per 31 december 2016

684

671

496

46

1.685

282

3.864

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-1

-

-

-1

Nettoresultaat eerste halfjaar 2017

-

-

-

-

-

93

93

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2017

-

-

-

-1

-

93

92

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2016

-

-

-

-

-

-104

-104

Bestemming resultaat 2016

-

-

-

-

178

-178

-

        

Per 30 juni 2017

684

671

496

45

1.862

93

3.851

    • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

    Dividend

    Dividend met betrekking tot boekjaar 2016 (€ 104 miljoen) is in april 2017 uitgekeerd (€ 0,76 per aandeel).

    Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

    De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.