Resultaat segmenten

Alliander onderscheidt over 2017 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2017 € 199 miljoen, een stijging van € 45 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat € -51 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € -35 miljoen) onder andere door de kosten van leegstand, stewardship kosten en de kosten in verband met innovatie en nieuwe activiteiten. Conform het beleid van Alliander, wordt circa 3% van de totale jaaromzet geïnvesteerd in innovatie en nieuwe activiteiten op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.