Profiel

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij zorgen in een groot deel van Nederland voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. De aandelen worden gehouden door gemeenten en provincies.

Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon, Kenter en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Netbeheer is onze belangrijkste activiteit. Netbeheerder Liander houdt de energie-infrastructuur in goede conditie om dagelijks ruim 3,3 miljoen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit. Liandon legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren.

Wij zetten ons in voor een betrouwbare energievoorziening om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Daarom onderzoekt en ontplooit Alliander nieuwe bedrijfsactiviteiten, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem. Zo levert meetbedrijf Kenter innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. DGO heeft als doel open netwerken te realiseren voor transport en distributie van duurzame en lokale energie.