Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2017

684

671

496

46

1.685

282

3.864

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-1

-

-

-1

Nettoresultaat eerste halfjaar 2017

-

-

-

-

-

93

93

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2017

-

-

-

-1

-

93

92

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2016

-

-

-

-

-

-104

-104

Bestemming resultaat 2016

-

-

-

-

178

-178

-

        

Per 30 juni 2017

684

671

496

45

1.862

93

3.851

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-7

-

-

-7

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Nettoresultaat tweede halfjaar 2017

-

-

-

-

-

110

110

        

Per 31 december 2017

684

671

496

38

1.850

203

3.942

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

-

-

-

Nettoresultaat eerste halfjaar 2018

-

-

-

-

-

227

227

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2018

-

-

-

-

-

227

227

        

Overig1

-

-

-

-

1

-

1

Wijziging waardering agv IFRS 9

-

-

-

-38

5

-

-33

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-14

-

-14

Aflossing achtergestelde eeuwig durende obligatie lening

-

-

-409

-

-

-

-409

UItgifte achtergestelde eeuwig durende obligatie lening

-

-

495

-

-

-

495

Dividend 2017

-

-

-

-

-

-92

-92

Bestemming resultaat 2017

-

-

-

-

111

-111

-

        

Per 30 juni 2018

684

671

582

-

1.953

227

4.117

  • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2017 (€ 92 miljoen) is in april 2018 uitgekeerd (€ 0,67 per aandeel).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

De achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen worden aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de leningen. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.