Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2018 is in vergelijking met dezelfde periode in 2017 € 134 miljoen hoger en is uitgekomen op € 227 miljoen. Voor de vergelijking met 2017 dient vermeld te worden dat het resultaat over 2018 een boekwinst van € 106 miljoen op de verkoop van Allego bevat1. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 125 miljoen en is hiermee € 31 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Dit is met name het gevolg van een hogere gereguleerde omzet, deels tenietgedaan door hogere bedrijfskosten. De nettoschuldpositie is gestegen met € 75 miljoen naar € 1.963 miljoen (31 december 2017: € 1.888 miljoen). De solvabiliteit is ultimo het eerste halfjaar 2018 56,7% (31 december 2017: 56,7%).

  • 1 De definitieve afrekening zal in de tweede helft van het jaar plaatsvinden.