Verslag Raad van Bestuur

Alliander heeft in de eerste helft van 2018 een resultaat na belastingen van € 227 miljoen gerealiseerd (2017: € 93 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een eenmalige boekwinst in 2018 van € 106 miljoen op de verkoop van dochteronderneming Allego. Exclusief bijzondere posten is het resultaat € 31 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Alliander blijft investeren in de energievoorziening van de toekomst. De economische groei  in combinatie met de versnelling van de energietransitie betekent voor ons een forse toename van het werk en bijbehorende investeringen aan onze netten. Tegelijkertijd houdt het tekort aan technische arbeidscapaciteit aan, wat resulteert in een blijvende druk op de (tijdige) uitvoering van ons werk.

Iedereen veilig thuis

Ons doel blijft dat iedereen veilig thuiskomt. Werken aan de energievoorziening vraagt op de eerste plaats om veilig werken, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers en aannemers. In de eerste helft van 2018 hebben er 19 incidenten plaatsgevonden, waarvan er 10 tot verzuim hebben geleid.

Druk op het werk neemt toe

We zien we dat de economische groei in een groot deel van ons verzorgingsgebied stevig doorzet. De komende jaren verwachten we dan ook een forse toename van het werk aan onze energienetten. Ook de duurzame ambities van Nederland en de internationale klimaatafspraken zorgen voor een versnelling van de energietransitie en een toename van ons werkpakket. In combinatie met het tekort aan technisch geschoold personeel leidt dit helaas tot langere levertijden voor onze klanten. Daarom werken wij aan het aantrekken, sneller opleiden en zo slim mogelijk inzetten van het schaarse technisch personeel.

Omschakelen naar een duurzame energievoorziening

Recent zijn de plannen uit het Klimaatakkoord gepresenteerd. Nederland wil in 2030 een reductie van 49 procent CO2 realiseren. Dit heeft niet alleen impact op de hoeveelheid werk die wij moeten verzetten, maar het vraagt om een aanpassing van het hele energiesysteem. De toename van zonnepanelen, windmolens, elektrisch vervoer en warmtepompen vraagt om een heel ander gebruik van het elektriciteitsnet. Met slimme toepassingen werken we eraan om de energiestromen beter te managen en onnodige netinvesteringen te voorkomen. De slimme meter vormt daarbij een essentiële schakel. In de eerste helft van 2018 is deze bij 323.000 klanten aangeboden (eerste helft 2017: 257.000 adressen) . Daarnaast werken we aan innovaties zoals flexibiliteitsmarkten en het aansluiten van zon en wind op één aansluiting. Ook doen we mee aan de grootste wereldwijde proef slim laden van elektrische voortuigen, een innovatie die mogelijke piekbelasting van het elektriciteitsnet vermindert en de daarmee gepaard gaande verzwaring van elektriciteitsnetten voorkomt. In de provincies Gelderland en Overijssel zullen ruim 4.500 nieuwe slimme laadpunten voor elektrische auto’s worden gerealiseerd.

Nederland zet bovendien concrete stappen om over te stappen van aardgas naar alternatieve energiebronnen voor koken en verwarmen. Steeds meer gemeenten maken concrete plannen om van het aardgas af te gaan. Met steeds meer gemeenten werken wij dan ook samen aan concrete wijkaanpakken om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te faciliteren. Zo is recent de warmtevisie van Nijmegen gepresenteerd, waarin is aangekondigd om voor 2045 onder meer bijna tachtigduizend woningen van het aardgas af te halen.

Verkoop Allego

Per 1 juni heeft Alliander dochteronderneming Allego verkocht aan Meridiam, een Franse beleggingsonderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten. Allego ontwikkelt voor gemeenten, provincies, bedrijven en vervoersmaatschappijen laadoplossingen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en is één van de leidende spelers in Europa. Alliander startte in 2013 met Allego met als doelstellingen om e-rijders keuzevrijheid te geven aan de laadpaal en oplossingen te ontwikkelen die zorgen dat het laden van elektrische auto’s niet leidt tot overbelasting van het elektriciteitsnet. Hiermee worden netverzwaringen, bijbehorende werkzaamheden en kosten voorkomen. Meridiam past als internationale lange-termijninvesteerder in infrastructuur zeer goed bij de activiteiten van Allego en positioneert het bedrijf uitstekend voor de volgende fase van snelle internationale groei.

Investeringen

De investeringen in het netwerk en de meters van netbeheerder Liander bedroegen € 302 miljoen in het eerste halfjaar van 2018 (2017: € 246 miljoen). De investering in de elektriciteitsnetten bedroeg in totaal € 173 miljoen (2017: € 130 miljoen), onderverdeeld naar € 118 miljoen in uitbreiding en € 55 miljoen in de vervanging van de bestaande elektriciteitsnetten. De investering in de gasnetten bedroeg in totaal € 65 miljoen (2017: € 58 miljoen), onderverdeeld naar € 20 miljoen in uitbreiding en € 45 miljoen in de vervanging van de bestaande gasnetten. De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2018 € 144 miljoen en zijn daarmee hoger dan in het eerste halfjaar van 2017 (€ 123  miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2018

Realisatie t/m juni 2017

Doelstelling ultimo 2018

Realisatie 2017

Elektriciteit

    

Uitbreiding

118

87

221

209

Vervanging

55

43

144

105

     

Gas

    

Uitbreiding

20

15

37

37

Vervanging

45

43

109

93

     

Meetinrichtingen

63

54

142

110

Overig netwerk

1

3

10

10

     

Totaal investeringen

302

246

661

564

     

Storingen en Onderhoud

144

123

247

243

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

446

369

909

807

     

Aantal adressen slimme meter aangeboden

323.000

257.000

584.000

536.000