Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2019 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 249 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 266 miljoen). Deze daling van € 17 miljoen komt met name door hogere vooruitbetaalde winstbelasting.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2019 bedraagt € -344 miljoen (eerste halfjaar van 2018: € -185 miljoen). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Allego in 2018 dat een positieve bijdrage aan de kasstroom uit financieringsactiviteiten had en het hogere investeringsniveau in het eerste halfjaar van 2019. De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2019 bedragen € 402 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 345 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

 

1e halfjaar

€ miljoen

2019

2018

Elektriciteit gereguleerd

231

174

Gas gereguleerd

60

66

Meetinrichtingen

70

66

Gebouwen, ICT, etc.

41

39

   

Totaal

402

345

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2019 een instroom van € 84 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 95 miljoen over dezelfde periode in 2018. De instroom in het eerste half jaar van 2019 komt met name door de aangetrokken leningen van € 446 miljoen (groene obligatielening van € 296 miljoen en aangetrokken ECP van € 150 miljoen) onder aftrek van uitgekeerd dividend en uitgezette kortlopende deposito's (totaal € 350 miljoen).