Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

KPI

 

Resultaat 30 juni 2020

 

Doelstelling ultimo 2020

 

Resultaten 31 december 2019

Klantgemak

 

Consumenten 54%

Zakelijke klanten 34%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 32% (zakelijke markt)

 

Consumenten 55%

Zakelijke klanten 33%

Uitvalduur elektriciteit over de afgelopen 12 maanden (in minuten)

 

22,6

 

Maximaal 23

 

21,9

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen over de afgelopen 12 maanden

 

26

 

Maximaal 17

 

17

Aanbieden slimme meters

 

207.000

 

Minimaal 375.000 adressen

Doelstelling 30 juni 2020: 216.000

 

624.000

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

KPI

 

Resultaat 30 juni 2020

 

Doelstelling ultimo 2020

 

Resultaten 31 december 2019

Behoud solide rating

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

FFO/Nettoschuld

 

24,5%

 

> 20%

 

29,0%

Rentedekking

 

14,4

 

> 3,5

 

13,3

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)

 

39,4%

 

< 60%

 

36,5%

Solvabiliteit

 

50,6%

 

> 30%

 

55,6%

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze bedrijfsvoering

KPI

 

Resultaat 30 juni 2020

 

Doelstelling ultimo 2020

 

Resultaten 31 december 2019

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

95 kton

 

Maximaal 207 kton

Doelstelling 30 juni 2020: 102 kton

 

264 kton

Circulair ingekocht1

 

38%

 

Minimaal 40%

Doelstelling 30 juni 2020: 35%

 

30%

Een veilig netwerk en veilige data- en werkomgeving

KPI

 

Resultaat 30 juni 2020

 

Doelstelling ultimo 2020

 

Resultaten 31 december 2019

LTIF (lost time injury frequency)

 

2,1

 

-2

 

2,1

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

KPI

 

Resultaat 30 juni 2020

 

Doelstelling ultimo 2020

 

Resultaten 31 december 2019

Score medewerkersonderzoek (op een schaal van 100)

 

-3

 

Minimaal 71

 

70 (2018)4

Verzuim medewerkers

 

4,2%

 

Maximaal 4,3%.

 

4,2%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

26,9%

 

Minimaal 30%

 

26,9%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

48

 

Minimaal 1085 

Doelstelling 30 juni 2020: 54 

 

101

  • 1 Dit betreft de inkoop van primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 2 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 3 In 2020 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden.
  • 4 In 2019 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De focus lag op de strategiemeting en het bespreken van deze uitkomsten met alle medewerkers. 
  • 5 Bij deze 108 leer-/werkplekken gaat het om 83 participatiewetbanen en 25 werkervaringsplekken.