Resultaat segmenten

Alliander onderscheidt over 2020 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2020 € 150 miljoen, een daling van € 46 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019, met name het gevolg van corona en inkoopkosten TenneT en kosten onderhoud en storingen. De hogere kosten zijn deels gecompenseerd door hogere gereguleerde tarieven. Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat € -4 miljoen (eerste halfjaar van 2019: € -8 miljoen).