Verklaring Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verklaart, voor zover bekend, dat:

  1. De geconsolideerde halfjaarcijfers 2020 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

  2. Het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de belangrijkste gebeurtenissen gedurende het halve boekjaar en een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaar 2020 van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Arnhem, 27 juli 2020
Raad van Bestuur
Maarten Otto, CEO
Walter Bien, CFO
Marlies Visser, COO
Daan Schut, CTO