Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

KPI

 

Resultaat 30 juni 2021

 

Doelstelling ultimo 2021

 

Resultaten 31 december 2020

Klantgemak

 

Consumenten 50%

Zakelijke klanten 36%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 37% (zakelijke markt)

 

Consumenten 54%

Zakelijke klanten 35%

Uitvalduur elektriciteit over de afgelopen 12 maanden (in minuten)

 

23,51

 

Maximaal 23

 

23,2

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen over de afgelopen 12 maanden

 

13

 

Maximaal 17

 

17

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

KPI

 

Resultaat 30 juni 2021

 

Doelstelling ultimo 2021

 

Resultaten 31 december 2020

Behoud solide rating

 

S&P: AA-/
A-1+/credit watch negative
Moody’s: Aa3/
P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

FFO/Nettoschuld

 

23,7%

 

Minimaal 15%2

 

24,1%

Rentedekking

 

14,7

 

Minimaal 3,5

 

14,2

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)

 

40,6%

 

Maximaal 60%

 

38,7%

Solvabiliteit

 

52,0%

 

Minimaal 30%

 

53,1%

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

KPI

 

Resultaat 30 juni 2021

 

Doelstelling ultimo 2021

 

Resultaten 31 december 2020

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

78 kton

 

Maximaal 150 kton

 

205 kton

Circulair ingekocht3

 

38%

 

Minimaal 45%

 

44%

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

KPI

 

Resultaat 30 juni 2021

 

Doelstelling ultimo 2021

 

Resultaten 31 december 2020

LTIF (lost time injury frequency)

 

2,0

 

Geen4

 

1,8

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

KPI

 

Resultaat 30 juni 2021

 

Doelstelling ultimo 2021

 

Resultaten 31 december 2020

Score medewerkersonderzoek

 

Geen5

 

Er is een nieuwe methodiek voor het medewerkersonderzoek die in het komende halfjaar wordt uitgevoerd. Op basis van deze uitkomst wordt een nieuwe target voor de toekomst bepaald.

 

Geen5

Verzuim medewerkers

 

3,9%

 

Maximaal 4,3%

 

3,9%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

26,3%

 

Minimaal 31%

 

29,0%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

80

 

Minimaal 1076

 

108

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2 Doelstelling was voorheen minimaal 20% maar is per 31 mei 2021 gewijzigd in minimaal 15% (zie ook pagina 19 financieel beleid)
  • 3 Dit betreft de inkoop van primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en elektriciteits- en gasmeters.
  • 4 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 5 In 2020 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Het medewerkersonderzoek van 2021 zal in het komende halfjaar plaatsvinden op basis van de nieuwe methodiek.
  • 6 Bij deze 107 leer-/werkplekken gaat het om 83 participatiewetbanen en 24 werkervaringsplekken.