Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen

Hedge reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

684

671

495

-2

2.123

253

4.224

        

Nettoresultaat eerste halfjaar 2020

-

-

-

-

-

92

92

Totaalresultaat eerste halfjaar 2020

-

-

-

-

-

92

92

        

Mutaties eerste halfjaar 2020

       

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2019

-

-

-

-

-

-114

-114

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

-

139

-139

-

Totaal mutaties eerste halfjaar 2020

-

-

-

-

132

-253

-121

        

Boekwaarde per 30 juni 2020

684

671

495

-2

2.255

92

4.195

        

Nettoresultaat tweede halfjaar 2020

-

-

-

-

-

132

132

Overig1

-

-

-

-

1

-

1

        

Boekwaarde per 31 december 2020

684

671

495

-2

2.256

224

4.328

        

Nettoresultaat eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

-

119

119

Totaalresultaat eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

-

119

119

        

Mutaties eerste halfjaar 2021

       

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

    

-6

 

-6

Dividend 2020

-

-

-

-

-

-94

-94

Bestemming resultaat 2020

-

-

-

-

130

-130

-

Totaal mutaties eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

123

-224

-101

        

Boekwaarde per 30 juni 2021

684

671

495

-2

2.379

119

4.346

  • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2020 (€ 93,8 miljoen) is in april 2021 uitgekeerd (€ 0,69 per aandeel).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening worden aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.

Bij een besluit tot uitkering aan aandeelhouders zal Alliander de nog eventuele achterstallige eeuwigdurende contractuele couponrente betalen aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste van de Overige reserves. De jaarlijkse couponrente bedraagt € 8 miljoen en is op 30 juni 2021 uitgekeerd.