Resultaat segmenten

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2022 € 152 miljoen. Dit is een daling van € 28 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Deze wordt met name veroorzaakt door hogere inkoopkosten voor netverliezen, hogere kosten van transportcapaciteit die TenneT bij ons in rekening brengt en door de hogere afschrijvingen als gevolg van het hoge investeringsniveau, maar ook door het degressief afschrijven van ons gasnetwerk dat sinds 2022 wordt toegepast. De hogere kosten zijn deels gecompenseerd door het wegvallen van de precariokosten vanaf 2022 en door een toename van de gereguleerde omzet elektriciteit als gevolg van een stijging van het aantal aansluitingen.

Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat € -1 miljoen (eerste halfjaar van 2021: € -11 miljoen).