Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2022 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 181 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 256 miljoen). Deze daling van € 75 miljoen komt met name door de stijging van het werkkapitaal.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2022 bedraagt € -482 miljoen (eerste halfjaar van 2021: € -359 miljoen). De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2022 bedragen € 579 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 465 miljoen). Deze stijging is de belangrijkste oorzaak voor de lagere investeringskasstroom. Naast de investeringen wordt de kasstroom uit investeringsactiviteiten beïnvloed door de verkoop van ons aandelenbelang in Stam & Co in 2022 (€ 21 miljoen) en door de verkoop van ons aandelenbelang in 450Connect in 2021 (€ 28 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

De investeringen van Alliander bedroegen € 579 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar 2021: € 465 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 424 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 335 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 70 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 66 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2022 € 142 miljoen en zijn daarmee lager dan in het eerste halfjaar van 2021 (€ 175 miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2022

Realisatie t/m juni 2021

Doelstelling ultimo 2022

Realisatie 2021

Elektriciteit gereguleerd

424

335

826

725

Gas gereguleerd

70

66

119

134

Meetinrichtingen

25

26

54

51

Gebouwen, ICT etc.

60

38

191

104

Totaal investeringen

579

465

1.190

1.014

     

Storingen en Onderhoud

142

175

311

337

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

721

640

1.501

1.351

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2022 een uitstroom van € 74 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 19 miljoen over dezelfde periode in 2021. In 2022 is geen externe financiering aangetrokken waardoor de kasstroom bestaat uit het uitgekeerde dividend (€ 101 miljoen) en de uitkering van de couponrente (€ 8 miljoen), waar tegenover een inkomende kasstroom van € 55 miljoen staat voor ontvangen waarborgsommen. De instroom in 2021 van per saldo € 19 miljoen betrof met name aangetrokken ECP (€ 125 miljoen), welke deels te niet werd gedaan door het uitgekeerde dividend.