Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen

Hedge reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

684

671

495

-2

2.256

224

4.328

        

Nettoresultaat eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

-

119

119

Totaalresultaat eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

-

119

119

        

Mutaties eerste halfjaar 2021

       

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2020

-

-

-

-

-

-94

-94

Bestemming resultaat 2020

-

-

-

-

130

-130

-

Totaal mutaties eerste halfjaar 2021

-

-

-

-

123

-224

-101

        

Boekwaarde per 30 juni 2021

684

671

495

-2

2.379

119

4.346

        

Nettoresultaat tweede halfjaar 2021

-

-

-

-

-

133

133

Overig1

-

-

-

-

1

-

1

        

Boekwaarde per 31 december 2021

684

671

495

-2

2.380

242

4.470

        

Nettoresultaat eerste halfjaar 2022

-

-

-

-

-

107

107

Totaalresultaat eerste halfjaar 2022

-

-

-

-

-

107

107

        

Mutaties eerste halfjaar 2022

       

Overig1

-

-

-

-

1

-

1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

    

-6

 

-6

Dividend 2021

-

-

-

-

-

-101

-101

Bestemming resultaat 2021

-

-

-

-

141

-141

-

Totaal mutaties eerste halfjaar 2022

-

-

-

-

136

-243

-106

        

Boekwaarde per 30 juni 2022

684

671

495

-2

2.516

107

4.471

  • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2021 (€ 101 miljoen) is in april 2022 uitgekeerd (€ 0,74 per aandeel).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.

Bij een besluit tot uitkering aan aandeelhouders zal Alliander de nog eventuele achterstallige eeuwigdurende contractuele couponrente betalen aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste van de Overige reserves. De jaarlijkse couponrente bedraagt € 8 miljoen en is op 30 juni 2022 uitgekeerd.