Resultaat segmenten

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2023 € 181 miljoen, een stijging van € 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022, met name door een toename van de gereguleerde omzet als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. De hogere omzet is deels tenietgedaan door hogere kosten van transportcapaciteit die TenneT bij ons in rekening brengt. Alsook door hogere inkoopkosten voor netverliezen door gestegen tarieven en hogere personeelskosten als gevolg van stijging in de personeelsformatie en door cao-verhoging.

Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) is het bedrijfsresultaat € -1 miljoen (eerste halfjaar van 2022: € -1 miljoen).