Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2023 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 245 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 181 miljoen). Deze stijging van € 64 miljoen komt met name doordat minder vennootschapsbelasting is betaald.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2023 bedraagt € 580 miljoen negatief (eerste halfjaar van 2022: € 482 miljoen negatief). De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2023 bedragen € 641 miljoen en zijn daarmee € 62 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Deze stijging is één van de oorzaken voor de lagere investeringskasstroom. Naast de investeringen wordt de kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2023 negatief beïnvloed door de betaalde waarborgsommen in het kader van netverliezen (€ 18 miljoen). Daarnaast had in 2022 de verkoop van ons aandelenbelang in Stam & Co een positief effect op de kasstroom van € 21 miljoen.

Investeringen in materiële vaste activa

De investeringen van Alliander bedroegen € 641 miljoen in het eerste halfjaar van 2023 (eerste halfjaar 2022: € 579 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 479 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 424 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 82 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 70 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2023 € 162 miljoen en zijn daarmee hoger dan in het eerste halfjaar van 2022 (€ 142 miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2023

Realisatie t/m juni 2022

Doelstelling ultimo 2023

Realisatie 2022

Elektriciteit gereguleerd

479

424

988

883

Gas gereguleerd

82

70

140

155

Meetinrichtingen

26

25

56

49

Gebouwen, ICT, etc.

54

60

62

141

Totaal investeringen

641

579

1.246

1.228

     

Storingen en Onderhoud

162

142

407

334

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

803

721

1.653

1.562

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2023 een instroom van € 326 miljoen, ten opzichte van een uitstroom van € 74 miljoen over dezelfde periode in 2022. In 2023 is voor € 497 miljoen een green bond uitgegeven, waarmee onder meer de ECP (€ 100 miljoen) is afgelost. Ook zijn dividend (€ 82 miljoen) en couponrente op de eeuwigdurende achtergestelde lening (€ 8 miljoen) uitgekeerd. De uitstroom in 2022 van per saldo € 74 miljoen betrof met name het uitgekeerde dividend van € 101 miljoen en de uitgekeerde couponrente van € 8 miljoen waar tegenover afgeloste waarborgsommen werden ontvangen van € 55 miljoen.