Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

KPI

 

Resultaat 30 juni 2023

 

Doelstelling ultimo 2023

 

Resultaten 31 december 2022

Klantgemak

 

Consumenten 40%

Zakelijke klanten 35%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 42% (zakelijke klanten)

 

Consumenten 49%

Zakelijke klanten 34%

Uitvalduur elektriciteit over de afgelopen 12 maanden (in minuten)1

 

23,2

 

Maximaal 23

 

21,3

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen over de afgelopen 12 maanden

 

43

 

Maximaal 17

 

28

   

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

KPI

 

Resultaat 30 juni 2023

 

Doelstelling ultimo 2023

 

Resultaten 31 december 2022

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering2

 

260 kton

 

Maximaal 416 kton

 

394 kton

Vergroeningen CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

184 kton

 

Maximaal 416 kton

 

278 kton

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

76 kton

 

0 kton (klimaatneutraal)

 

116 kton

Circulair ingekocht3

 

32%

 

Minimaal 31% van al onze primaire assets

 

28%

   

Een veilig netwerk en een veilige werk- en dataomgeving

KPI

 

Resultaat 30 juni 2023

 

Doelstelling ultimo 2023

 

Resultaten 31 december 2022

LTIF (lost time injury frequency)

 

2,0

 

Geen4

 

1,7

   

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

KPI

 

Resultaat 30 juni 2023

 

Doelstelling ultimo 2023

 

Resultaten 31 december 2022

Score medewerkersonderzoek

 

82%

 

Minimaal 81%

 

82%

Verzuim medewerkers

 

4,3%

 

Maximaal 4,3%

 

4,8%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

30,1%

 

Minimaal 32%

 

28,3%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

82

 

Minimaal 154 leer-/
werkplekken aanbieden.
Hierbij wordt gestreefd
naar minimaal 154
plaatsen die voldoen
aan de Participatiewet.

 

90

   

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

KPI

 

Resultaat 30 juni 2023

 

Doelstelling ultimo 2023

 

Resultaten 31 december 2022

Behoud solide rating

 

S&P: A+/A-1/stable
outlook
Moody’s Aa3/P-1/stable
outlook

 

Handhaven solide A rating profiel

 

S&P: A+/A-1/stable
outlook
Moody’s Aa3/P-1/stable
outlook

FFO/nettoschuld

 

18,5%

 

Minimaal 15%

 

19,2%

Rentedekking

 

11,4

 

Minimaal 3,5

 

12,1

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen)

 

46,5%

 

Maximaal 60%

 

43,8%

Solvabiliteit

 

46,9%

 

Minimaal 30%

 

49,0%

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2 Vanaf 2023 wil Alliander klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat de netto uitstoot van broeikasgas van onze eigen organisatie, met name scope 1 en 2, nul is. Om die reden wordt er vanaf 2023 ook gerapporteerd over de bruto CO2-uitstoot en vergroening. Vergroening vindt voornamelijk plaats met Garanties van Oorsprong van Windparken.
  • 3 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 4 Voor de prestatie-indicator LTIF is geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.