Missie, visie en strategie

Onze klanten zijn in toenemende mate afhankelijk van de beschikbaarheid van energie. Zij rekenen er op dat energie er altijd is en op een veilige en betrouwbare manier gebruikt kan worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de energievoorziening, ook op de langere termijn, betaalbaar blijft en duurzamer wordt.

Missie

Wij streven naar een betere samenleving in de regio’s waarmee we zijn verbonden.

Visie

Het energielandschap verandert. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd en er ontstaan nieuwe energievormen en toepassingen. Er ontstaat nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, energiebesparing, energiemanagement en lokale opwek. Dit stelt andere eisen aan onze infrastructuur, de informatievoorziening en onze samenwerking met partners. Alliander wil in de energietransitie een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een open energiemarkt en ondersteunen duurzame energiekeuzes van onze klanten en van de regio’s waarin we werken.