Actief in nieuwe markten

Alliander kijkt vooruit. Naast ons werk aan de energienetten starten we activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. Wij helpen de maatschappij bij actuele energievragen en krijgen nieuwe inzichten om de energienetten op tijd aan te passen.

Allego

Elektrisch rijden is in opkomst en een eind aan deze groei is nog lang niet in zicht. Daarom investeren wij in het plaatsen en exploiteren van gebruiksvriendelijke laadpunten. Elektrische rijders willen hun auto namelijk overal en altijd kunnen opladen. Allego werkt onafhankelijk en innovatief en krijgt onder meer opdrachten van gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. We werken aan een laadinfrastructuur in Nederland, België en Duitsland, met ambities voor heel Europa. Zo kunnen klanten thuis, op het werk en onderweg rekenen op een betrouwbare, kosteneffectieve en slimme laadoplossing en moderne services. www.allego.eu

Hoom

Hoom begeleidt particuliere woningbezitters bij het verduurzamen van hun woning. Of het nu gaat om isolatie of het opwekken van energie met zonnepanelen. Stap voor stap gaan we op weg naar energieneutraal wonen. Hoom werkt hiervoor samen met bewonersinitiatieven en duurzame ondernemers. Naast initiatieven in Noord-Holland (o.a. Hilversum, Haarlemmermeer en Amsterdam) zal Hoom in 2015 ook in andere regio’s aan de slag gaan. www.maakjehuishoom.nl

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander DGO legt letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen gebiedseigenaren, overheden en aanbieders en gebruikers van warmte, koude, CO2 en stoom. Omdat we veel contacten leggen met lokale partijen zien we volop kansen. We komen samen tot gebiedsvisies, ontwikkelen duurzame business cases en realiseren betrouwbare oplossingen. In 2015 stellen we het open warmtenet Nijmegen in gebruik en realiseren we een biogasnet. We ontwikkelen ook open warmtenetten in onder meer de Greenport Venlo en in de regio IJmond. www.allianderdgo.nl

Energy Exchange Enablers

De energievoorziening van de toekomst vraagt om nieuwe business-concepten die gebruik maken van prijselasticiteit. Energy Exchange Enablers ontwikkelt nieuwe technologie waarmee we de energievraag van gebouwen en apparaten koppelen aan het duurzame energie-aanbod. Dit helpt om slim gebruik te maken van duurzame energiebronnen en verlaagt de energierekening met behoud van comfort. Met Realtime Energy Exchange bieden we een goedkope en schaalbare oplossing. Daarnaast ontwikkelen we een dienst die de elektriciteitshandel mogelijk maakt tussen consumenten en prosumenten (consumenten die ook producent zijn van energie).
www.realtime-energy-exchange.com

Smart Society Services

Steeds meer objecten zijn van afstand te monitoren en te besturen via IT en webapplicaties. Daar speelt Smart Society Services op in. Wij leveren marktconforme open platformdiensten voor publieke infrastructuren en de openbare ruimte. Ons open source platform stimuleert het ontstaan van innovatieve, duurzame en slimme toepassingen voor de openbare ruimte. Dit helpt de maatschappij vooruit. Een eerste toepassing is FlexOVL, een dienst die Liander in 2015 introduceert. Gemeenten krijgen hiermee meer regie en invloed op de openbare verlichting. Zij kunnen zelf de openbare verlichting schakelen, sneller storingen verhelpen en energie besparen. Daarnaast zijn gemeenten niet meer afhankelijk van één bepaalde leverancier. Uiteindelijk zullen via FlexOVL alle 800.000 lichtmasten in het Liander gebied gemonitord en bestuurd worden. www.smartsocietyservices.nl

MPARE

MPARE wil een aangenaam, veilig en gezond leven voor iedereen mogelijk en makkelijk maken. Daarom werken we met verschillende partijen aan innovatieve energieen domoticadiensten. Energieleveranciers, vastgoedbeheerders, scholen, app-bouwers, witgoed- en bruingoedpartijen doen met ons mee. Ons startpunt is ENDAX, een centraal platform dat veel verder gaat dan energie. Het verbindt miljoenen organisaties en consumenten in meerdere landen. Iedereen kan aanhaken op dit open en onafhankelijke platform en elke gebruiker heeft zelf regie over zijn data. Ons doel: een energierevolutie die verduurzaming op een aantrekkelijke manier mogelijk maakt. www.mpare.net

Locol

Omdat een goed idee op meerdere plekken waardevol kan zijn, brengt Locol slimme initiatieven van plek naar plek. We zoeken slimme lokale initiatieven en zetten kennis, middelen en ons netwerk in om projecten verder te brengen zonder het lokale aspect uit het oog te verliezen. Samen met terreineigenaren, festivalorganisatoren en evenementenspecialisten realiseren we bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening voor festival- en evenemententerreinen. Locol werkt ook samen met partners als Amsterdam Smart City, European Innovation Partnership en lokale overheden. www.locol.me