Activiteiten in 2015

De wegen vol elektrische auto’s, daken bedekt met zonnepanelen en in elke wijk een windmolen die zorgt voor energie. Hoe de samenleving er in 2030 precies uitziet, kunnen wij niet voorspellen. Maar dat er dan volop gebruik wordt gemaakt van duurzame energie weten we wel. Daarom werken we aan zogenaamde ‘proeftuinen’. Hier onderzoeken we samen met klanten, maatschappelijke partners en branchegenoten de effecten van lokale duurzame energieopwekking op onze netten. In 2015 lopen er onder meer proeftuinen in Lochem, Zeewolde, Deventer, Texel, Heerhugowaard, Amsterdam en Venlo.

Step2Work: een kans voor iedereen

Jongeren, 50-plussers, mensen met een fysieke beperking. Met het programma Step2Work geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan. We zetten bijvoorbeeld projecten op om jeugdwerkloosheid in Amsterdam tegen te gaan, begeleiden bikkels van de Bart de Graaff Foundation en organiseren opleidingen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Met onze aanpak willen we ieders talent benutten en niet focussen op beperkingen. In 2015 bieden we een leerwerkplek aan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lokale, duurzame energieopwekking makkelijker maken

Zonnepanelen op het dak van de school of een gezamenlijke windmolen voor de sportclub? Liander helpt klanten die willen starten met een duurzaam initiatief. We gaan in gesprek met energiecollectieven om te vragen waar ze mee zitten én we werken mee aan een oplossing. Ook geven we volop informatie via www.liander.nl/samen. Kijk voor meer nieuwe initiatieven op pagina 22 van dit jaarplan.

Mogelijke ruil regionale netwerken

We onderzoeken of we onze netwerken in Eindhoven en Zuidoost-Brabant kunnen ruilen met de netwerken van netbeheerder Enexis in Friesland en de Noordoostpolder. Klanten krijgen dan dezelfde netbeheerder voor gas en elektriciteit. Als de ruil doorgaat, wordt in 2015 een overeenkomst getekend en wordt de ruil feitelijk geëffectueerd op 1 januari 2016.

Stedin en Liander bundelen krachten voor mobiel netwerk

Netbeheerders Liander en Stedin gaan samenwerken op het gebied van dataverkeer. Er wordt een gezamenlijk mobiel communicatienetwerk gebouwd en beheerd. Via dit CDMA-netwerk kunnen we slimme meters uitlezen en is communicatie met (toekomstige) installaties in de energienetten mogelijk. De samenwerking met Stedin creëert schaalvoordeel en biedt een kostenbewuste oplossing voor klanten.

We bouwen een uniek, duurzaam gebouwencomplex in Duiven dat volgens de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken wordt ingericht. Het pand biedt vanaf eind 2015 plaats aan 1.550 collega’s. Het wordt een werkomgeving die samenwerken en ontmoeten stimuleert. Er zijn ruimtes om te overleggen, in stilte te werken en om samen te werken aan een opdracht. Bovendien voorzien we met het gebouw in onze eigen energiebehoefte én leveren we energie aan de omgeving.