Amsterdam

Bedrijvigheid in Amsterdam maakt een betrouwbare energievoorziening cruciaal. Daarom staat Liander dag en nacht paraat in de hoofdstad. We breiden ons netwerk uit om datacenters en andere grote bedrijven te verwelkomen. Samen werken we aan een smart city.

Ontwikkeling van de Zuidas

Op de Zuidas worden steeds meer woningen en kantoren gebouwd. Met als gevolg dat de energievraag inmiddels vergelijkbaar is met die van een middelgrote stad. En door de uitbreiding van de Schiphol-Almerelijn wordt er voor de komende jaren nog meer vraag naar elektriciteit verwacht. Daarom wordt het hoogspanningsnet aangepast en breidt Liander ook het verdeelstation Zorgvlied uit. Los van onze technische werkzaamheden spreken we met de gemeente en politie over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Peperbus blijft in het straatbeeld

De karakteristieke Peperbussen op de Amsterdamse straathoeken zijn echte blikvangers. Veel Amsterdammers zullen denken dat een Peperbus alleen is bedoeld als aanplakzuil, maar in het binnenwerk zit een compleet gasdistrictsstation. In de eerste helft van 2015 hopen we een nieuwe, innovatieve peperbus in het centrum te plaatsen, waarmee we honderden woningen en bedrijven in de omgeving van gas voorzien. Onze energienetten lopen dwars door de stad en drukke verkeersroutes. Daarom plannen we werkzaamheden nauwkeurig en in overleg met de gemeente.

Partner in Amsterdam Smart City

In 2015 zijn wij opnieuw partner in Amsterdam Smart City, een initiatief met meer dan 100 partijen die samenwerken aan slimme toepassingen met energie in Amsterdam.

We testen verschillende technologieën in Nieuw-West, IJburg en Zuidoost. Samen met bewoners onderzoeken we hoe hun wijk aangenamer en duurzamer kan worden.

Door nieuwe technologieën tastbaar te maken, willen we bewoners prikkelen om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld zonnepanelen, een slimme meter of slimme toepassingen in huis. We bespreken ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van smart cities. Hierbij komen onderwerpen aan bod als ICT, data, cyber security, energiemanagementsystemen en mobiliteit.