Friesland

In Friesland neemt de vraag naar ondersteuning van duurzame initiatieven toe. Samen met de provincie, gemeenten en bedrijven werken we aan een goede inpassing in de energievoorziening. Met de aanleg van intelligente energienetten kunnen we de betrouwbaarheid van het energietransport onverminderd hoog houden.

Energienetten worden intelligent

De capaciteit van de huidige energienetten in Friesland voldoet niet overal meer. Dit komt met name door de toename van lokale energieopwekking. Daarom leggen we intelligente energienetten aan. Deze netten hebben een vermogen van 20 kilovolt en kunnen de extra energievraag aan. Bovendien kunnen we in deze netten de stroom en spanning in het energienet op afstand meten en het net nauwkeuriger monitoren en besturen. In 2015 leggen we onder meer een intelligent net aan bij Kootstertille.

Grote aansluiting naar bedrijven

Een aanzienlijke energievraag komt ook van drie grote zuivelfabrieken in Friesland, namelijk A-Ware, Fonterra en Ausnutria Hyproca. In 2014 zijn we gestart om hogedruk gasaansluitingen naar deze bedrijven aan te leggen. Deze werkzaamheden ronden we naar verwachting af in 2015.

Aanpassingen op verzoek van de omgeving

Veranderingen in de regio hebben vaak invloed op onze bestaande netten. In 2015 verleggen wij kabels en leidingen in de omgeving van de N381. Tussen Dokkum en Nijenga continueren wij werkzaamheden die in 2013 zijn gestart rond De Centrale As. Deze nieuwe weg zal de ruimtelijke en sociaal-economische infrastructuur in Noordoost Friesland verbeteren. In 2015 zijn we als partner verbonden aan de voorbereiding van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (2018).

Vervangingen in het gasnetwerk

Door het hele land worden leidingen van grijs gietijzer vervangen. Met de toezichthouder SodM is in 2010 een plan gemaakt voor een stapsgewijze landelijke aanpak. In 2015 vervangen wij ook in Friesland nog kilometers van deze leidingen. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden maken we gebruik van nieuwe technieken, waarmee we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken.