Gelderland

De ontwikkeling van nieuwe woningen en bedrijventerreinen krijgt in Gelderland veel aandacht. Daarom past Liander de energie-infrastructuur aan. In 2015 investeert Liander ruim 118 miljoen euro om het energienet klaar te maken voor de toekomst.

Groei in Gelderland

In de provincie zien we een groei in woningen en bedrijventerreinen, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Deventer, Barneveld, Harderwijk en Ede. Hierdoor groeit ook de vraag naar energie. Op diverse plaatsen passen we de energie-infrastructuur aan om aan de vraag te kunnen voldoen. We volgen ontwikkelingen in de omgeving op de voet, bijvoorbeeld bij de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Deze ontwikkelingen kunnen grote impact hebben op onze infrastructuur.

Plannen voor duurzame energie

Naast de reguliere werkzaamheden is Liander betrokken bij de plannen voor de herstructurering van windenergie in de provincie Gelderland. Aan de provincie is een impactanalyse opgeleverd voor de potentiële locaties en de eerste aanvragen voor een aansluiting zijn in behandeling genomen. In Buren, Arnhem en op het industrieterrein Kievitsmeent in Ede-West worden in 2015 windmolens aangesloten. Bovendien werken wij aan de aanleg van een warmtenet in Nijmegen. Restwarmte van afvalenergiecentrale ARN in Weurt wordt gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong.

Ruimte voor de Rivier

In Gelderland loopt het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Om het rivierengebied in de toekomst beter te beschermen tegen overstromingen krijgen rivieren op meerdere plaatsen meer ruimte. Dit heeft ook invloed op onze infrastructuur. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om kabels en leidingen te verplaatsen. In 2015 werken we onder meer in de uiterwaard van Cortenoever.