Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland zien we dat wind- en zonne-energie zich snel ontwikkelen. Om duurzame ontwikkeling in de regio te faciliteren, versterkt Liander de energienetten. We sluiten aan bij ontwikkelingen in de regio.

Volop nieuwbouwprojecten

Woningbouw neemt weer toe in Noord-Holland. Diverse gemeenten hebben plannen voor nieuwbouw in 2015. Onder meer in de gemeenten Blaricum, Weesp en Muiden worden nieuwe woningen gerealiseerd, waarbij Liander de aansluitingen op het energienet in orde maakt. In de Haarlemmermeer gaat de groei van bedrijvigheid in rap tempo door. Liander verstevigt het netwerk om grote klanten, waaronder tuinders en datacenters, betrouwbaar van energie te voorzien. In 2015 werken we hier aan het onderstation Haarlemmermeer, bouwen we een schakelstation in Rijsenhout en breiden we onze stations in Hoofddorp en Rozenburg uit.

Aansluiten bij reconstructie van wegen

Om de bereikbaarheid en doorstroom van het verkeer te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat werkzaamheden gepland aan verschillende snelwegen. Dit heeft ook vaak impact op de bestaande energie-infrastructuur. Voor de verbreding van de snelwegen tussen Amsterdam en Almere verlegt Liander komend jaar leidingen langs de A1 bij Muiden. Het werk aan onze netten bij de N23 (tracé Westfrisiaweg) en N241 (Verlaat-Schagen) loopt volgens planning nog door tot 2016.

Lokale duurzame energieopwekking

Samen met TenneT bereiden we de bouw van twee nieuwe onderstations in de provincie voor, te weten in Middenmeer en De Weel. Deze stations zijn noodzakelijk om de toename van duurzame energie in het gebied adequaat te faciliteren. Om de kwaliteit van de energievoorziening te verbeteren, vinden ook aanpassingen plaats in het laagspanningsnet in Haarlem, Amstelveen en Aalsmeer.