Verbonden met de regio

In iedere regio zijn de energiebehoeften en de mogelijkheden voor energieopwekking verschillend. Daarom kiezen wij voor een regionale aanpak. Onze activiteiten voeren we zoveel mogelijk uit in samenwerking met gemeenten in onze regio’s.

Dat iedereen op elk moment stroom en gas moet kunnen gebruiken, vinden we vanzelfsprekend. Daarom werken we dagelijks aan de betrouwbaarheid en de veiligheid van het energienet. Een flinke klus, want we hebben in totaal een netwerk van 88.000 kilometer elektriciteitskabels en 43.000 kilometer gasbuizen. Is er toch een storing, dan staan onze monteurs dag en nacht klaar om deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Innovatie in het net

In 2015 moderniseren we in alle regio’s delen van onze energienetten. We doen extra controles om het aantal storingen te verminderen en waar nodig vervangen we onderdelen om herhaalstoringen tegen te gaan. Ook voegen we direct innovatieve technieken en ICT toe waarmee we storingen sneller kunnen lokaliseren en in sommige gevallen ook op afstand oplossen. In onder meer Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland vervangen we gasleidingen preventief. De planning van onze activiteiten sluit zo veel mogelijk aan bij aan andere werkzaamheden in gemeenten om de overlast voor klanten te beperken.

Investeringen

Per regio hebben we een prognose gemaakt van de benodigde investeringen in onze netwerken. Denk hierbij aan uitbreiding of vervanging van onze gas- en elektriciteitsnetten, het installeren van slimme meters en het aanleggen van intelligente netten.