Energie voor vandaag en morgen

In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk en in de openbare ruimte. Wij zorgen ervoor dat energie op elk moment voor klanten beschikbaar is. Het komende jaar is daarbij van historische betekenis, omdat we ons honderdjarig bestaan vieren.

De basis van ons bedrijf werd in 1915 gelegd met de oprichting van de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (P.G.E.M.). Hoewel onze opdracht voor een betrouwbare energievoorziening door de jaren heen gelijk bleef, is de relevantie en afhankelijkheid van energie in de samenleving sterk toegenomen. We gebruiken bijvoorbeeld steeds meer elektrische toepassingen, zoals mobieltjes en tablets. Bovendien zijn de energiebewegingen in onze netten dynamischer geworden. Energie verplaatst zich niet alleen van de energiecentrale naar woonwijken of bedrijven, maar ook van en naar windmolens, elektrische auto’s en andere duurzame installaties. Steeds meer consumenten en bedrijven produceren zelf elektriciteit of biogas en leveren het teveel aan duurzame energie terug aan onze netten. In de komende jaren verwachten we dat die trend in een versneld tempo doorzet. Dit vraagt om flexibilisering van onze netten om duurzame energieoplossingen mogelijk te maken. In 2015 breiden we onze infrastructuur verder uit en moderniseren we onze netten.

Ook moderniseren we onze dienstverlening. Dat betekent dat we efficiënter werken en gemak centraal stellen voor klanten. In 2015 bieden we meer dan 360.000 klanten een slimme meter aan. Via energie-apps en energiemanagementsystemen van derden krijgen klanten met een slimme meter een beter inzicht in hun energieverbruik en wordt meer zichtbaar hoe zij energie kunnen besparen.

Om de energiewensen van stakeholders te ontdekken, gaan wij met hen in dialoog. We spreken onder meer over hun duurzame ambities, lokale initiatieven en over ontwikkelingen in de sector. Met provincies, gemeenten en andere klanten werken we ook aan de uitvoering van het Energieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid en energiebesparing. In 2020 moet 14% van alle energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Met nieuwe initiatieven ontdekken we de mogelijkheden die elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen bieden en wat het effect ervan is op het toekomstige energiesysteem. Dit helpt ons om keuzes te maken als het gaat om investeringen in onze netten. In dit jaarplan leest u welke stappen we in 2015 zetten voor de betrouwbare energievoorziening van vandaag én morgen.

100-jarig bestaan

Komend jaar vieren we ons eeuwfeest met klanten, medewerkers, aandeelhouders en investeerders. Meer informatie over onze activiteiten vindt u vanaf eind maart op www.alliander.com.

Van links naar rechts: Ingrid Thijssen, Mark van Lieshout, Peter Molengraaf