Dit doet Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij verzorgen een betrouwbare,betaalbare, bereikbare en duurzame energievoorziening in een grootdeel van Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren bereidenwe ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzameenergie kan gebruiken, produceren en delen. Alliander draagt zo bijaan een open en duurzame energievoorziening.

Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander en Liandon. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Zo leidt Liander de energiedistributie over al onze netten dagelijks in goede banen en voorziet ruim drie miljoen consumenten en bedrijven zo efficiënt mogelijk van gas en elektriciteit. Liandon legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën enintelligenteenergie-infrastructuren. Daarnaast is een aantalactiviteitenopgezet in nieuwe markten, zoals elektrisch vervoer, nieuwe energiemarkten en duurzame gebiedsontwikkeling om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem.

Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen oplossingen aan voor complexe energievraagstukken.