Energie in de toekomst

Door actief te investeren in nieuwe activiteiten, krijgen we nieuwe inzichten in energievraagstukken en kunnen we werken aan een energievoorziening die ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is.

Hoom

Zorgt ervoor dat bewoners hun huis in 3 stappen duurzamer en comfortabeler kunnen maken. 

Hoom begeleidt particuliere woningbezitters bij het verduurzamen van hun woning. Of het nu gaat om isolatie, de aanschaf van een warmtepomp of het duurzaam opwekken van energie met zonnepanelen. We bieden onze klanten de informatie en tools om stap-voor-stap zelf de overstap naar energieneutraal wonen te kunnen maken. Hoom werkt hiervoor samen met lokale bewonersinitiatieven en duurzame ondernemers. In 2016 lanceert Hoom onder meer een app, waarmee woningeigenaren zelfstandig hun eigen woning kunnen opnemen. www.maakjehuishoom.nl.

Alliander DGO

Realiseert duurzaamheidsambities door heel Nederland. 

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) verbindt gebieds­eigenaren, overheden, aanbieders en gebruikers met elkaar en helpt om hun gebiedsambities te realiseren. Samen creëren we gebiedsvisies en realiseren we open energie-infrastructuren voor het verduurzamen van een gebied. Denk aan warmtenetten in de regio Arnhem-Nijmegen,
Greenport Venlo en de aanleg van een proceswater- en biogasleiding in Eerbeek. In 2016 blijven we betrokken bij vele lokale en regionale projecten verdeeld over heel Nederland. www.allianderdgo.nl 
 

Meetbedrijf Liander 

Ontwikkelt samen met klanten passende nieuwe producten. 

Inzicht in energie wordt steeds belangrijker voor onze op een specifieke locatie. Dit gaat verder dan alleen het meten actief de markt op met een breed pakket aan producten en van het dagelijks energiegebruik. Er is in toenemende diensten. Hiermee krijgen bedrijven meer inzicht in het behoefte aan een compleet pakket aan diensten: niet alleen verbruik van elektriciteit en gas door middel van metingen een betrouwbare meetdienst, maar ook aan dataproducten op andere punten binnen een productieproces, gebouw of aan die klanten direct inzicht geven in het energieverbruik bedrijventerrein. liander.nl/meetbedrijf 

Allego

Biedt oplossingen voor elektrisch rijden die betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Elektrisch rijden is in opkomst en een eind aan deze groei is nog lang niet in zicht. Daarom bieden wij gebruiksvriendelijke, toegankelijke en toekomstvaste laadoplossingen. Elektrische rijders willen hun auto namelijk overal en altijd kunnen opladen. Allego werkt aan een laadinfrastructuur in Nederland, België en Duitsland, met ambities voor heel Europa. In 2016 focussen wij ons op het uitbreiden van ons laadnetwerk. Ook bieden wij e-rijders de gelegenheid bij de gemeente een openbare laadpaal aan te vragen en beginnen met de eerste projecten voor openbaar vervoer. www.allego.eu

Energy Exchange Enablers 

Faciliteert partijen om de koppeling tussen hun nieuwe business concept en de energiemarkt te maken. 

Het is met het oog op de toekomst belangrijk om de vraag en productie van energie goed op elkaar af te stemmen. We gaan bijvoorbeeld in toenemende mate gebruik maken van duurzame, fluctuerende bronnen en prijsverschillen. Energy Exchange Enablers maakt de uitwisseling van energie mogelijk door energietransacties te faciliteren. Door middel van onze technologische oplossingen maken wij het mogelijk dat apparaten reageren op de continu fluctuerende energieprijzen. Dit helpt om slim gebruik te maken van duurzame energiebronnen. In 2016 beginnen we met de uitbouw van onze activiteiten naar Duitsland. Daarnaast worden de eerste stappen gezet voor de realisatie van lokale energiemarkten, die de elektriciteitshandel mogelijk maakt tussen lokale consumenten en producenten. www.energy-exchange-enablers.com

Smart Society Services

Bevordert innovatie door het stimuleren van open protocollen en open standaarden.

Steeds meer apparaten en installaties zijn van afstand te monitoren en te besturen via IT en webapplicaties. Er is daarbij vaak nog afhankelijkheid van gesloten technologieën en specifieke leveranciers. Daar speelt Smart Society Services op in. Met onze open diensten kunnen op afstand publieke infrastructuren en objecten onafhankelijk gemonitord, bestuurd en beheerd worden. De eerste dienst wordt inmiddels door Liander uitgerold: een nieuw en flexibel schakelsysteem voor openbare verlichting (FlexOVL). Daarnaast worden er diensten ontwikkeld op het gebied van slimme meters en distributie automatisering. www.smartsocietyservices.com

Zown

Realiseert, managet en optimaliseert lokale energiebalans en –ambities.

Klanten hebben in toenemende behoefte om samen een lokale energievoorziening op te zetten met een geheel zelfstandig netwerk. Neem een bedrijventerrein of een afgelegen gebied. Zown helpt om deze energiebehoeften om te zetten in technische, organisatorische en financieel verantwoorde energieoplossingen. Wij helpen van ontwerp tot realisatie en managen de lokale energiestromen op een eigen autonoom netwerk met ons open Microgrid Platform. In 2016 werken we aan de realisatie van een off-grid campus op de Kop van Java in Amsterdam, de verdere verduurzaming van het eiland Pampus en diverse andere projecten voor zakelijke klanten, waaronder projectontwikkelaars, bedrijventerreinen, afgelegen gebieden en campussen. www.zown.nl

Locol

Biedt hét platform voor complexe lokale duurzame energie concepten Locol ontwikkelt concepten en brengt regionale en lokale partijen bij elkaar om samen de overstap naar duurzame energie mogelijk te maken.

We halen voorbeeld cases van duurzame energieprojecten op die door complexiteit niet verder (van de grond) komen maar potentieel impactvol kunnen zijn qua verduurzaming van de markt (CO2 besparing) en in herhaalbaarheid (business). Zo realiseren wij Smart Festivals door samen met festivalorganisatoren en lokale partijen een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen we buurten bij de overstap op zonne-energie via lokale zonne-energie. www.locol.me

MPARE

Verbindt alle apparaten, applicaties en services met elkaar en biedt de consument keuzevrijheid en controle over zijn data. 

MPARE biedt inzicht in je energieverbruik en in de opwekgegevens van bijvoorbeeld zonnepanelen. Zonder dat die energiedata voor andere doeleinden wordt gebruikt. Met HelloData introduceren we een open standaard voor het delen van energiedata. HelloData verbindt apparatuur met verschillende toepassingen en services, zonder dat je vastzit aan verplichtingen van bijvoorbeeld een hardware leverancier. Op deze manier faciliteert HelloData een open markt waarin de consument keuzevrijheid heeft en gemakkelijk aan de slag kan met zijn energiehuishouding. www.mpare.net