Bijzondere projecten

Om de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening te kunnen blijven waarborgen, zorgen wij ervoor dat wij vroegtijdig inzicht hebben in de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. En leveren wij een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van open standaarden voor zowel nieuwe netten als oplossingen die klantkeuzes mogelijk maken. 

Digitalisering van de netten

Binnen Alliander zijn we bezig met de digitalisering van onze netten. Door hierin te investeren kunnen we de veranderingen in het energiesysteem beter faciliteren en kunnen we storingen sneller oplossen en zelfs voorkomen. In 2016 doen we in Noord-Holland ervaring op met de verschillende toepassingen, zoals de slimme meter en de automatisering van middenspanningsruimtes en -stations.

30% minder energiegebruik op onze onderstations 

We werken ook nadrukkelijk aan duurzaamheid in onze eigen organisatie. Zo begint Liander in 2016 met de uitrol van duurzame klimaatregeling op onderstations. Dit zorgt ervoor dat er 30 procent minder elektriciteit nodig is voor het verwarmen van onderstations. Dit levert een jaarlijkse besparing op vergelijkbaar met het energiegebruik van 2300 huishoudens.

Aandacht voor cybersecurity

Naarmate de digitalisering van onze netten en de connectiviteit van onze systemen zich verder ontwikkelt, neemt ook de kans op dreigingen toe. Wij nemen deze dreigingen, waaronder hacken, serieus. Om actief in te spelen op deze ontwikkelingen en snel te reageren, is (cyber)security een onderwerp waar komende jaren in toenemende mate aandacht aan wordt besteed.

Proef met variabele energietarieven

Met de opkomst van duurzame energie uit zon en wind worden de dagelijkse prijsverschillen van energie groter. Daar moeten consumenten van kunnen profiteren vinden Vereniging Eigen Huis, energieleverancier Qurrent en Liander. Samen doen we een proef waarbij een kleine groep consumenten door een slim energiecontract gebruik kan maken van uurprijzen voor stroom en dagprijzen voor gas. Deelnemers aan de proef kunnen via een app van leverancier Qurrent de tarieven van de volgende dag per uur zien en hun verbruik hierop afstemmen.

Nieuwe release HEAT

Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) komt in 2016 met een nieuwe release van het simulatie-spel HEAT. Dit is een effectief samenwerkingsspel dat via interactieve simulaties klanten de mogelijkheid geeft warmtenetten te ontwerpen en ontwikkelen. Stakeholders begeven zich in een herkenbare virtuele wereld waar ze alle gewenste scenario’s en consequenties kunnen ervaren op basis van echte data. Dit spel is al in meerdere regio’s succesvol ingezet.

Flexibele openbare verlichting

FlexOVL is het nieuwe schakelsysteem van Liander voor openbare verlichting, waarbij gemeenten zelf de openbare verlichting schakelen, sneller storingen kunnen verhelpen en energie besparen. Gemeenten krijgen hiermee meer regie en invloed op openbare verlichting. Zij kunnen zelf de verlichting schakelen, sneller storingen verhelpen en energie besparen. Uiteindelijk zullen via FlexOVL alle 800.000 lichtmasten in het Liander-gebied gemonitord en bestuurd worden.

Step2Work: een kans voor iedereen

Ons programma Step2Work biedt mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt een leer-werktraject. Zo organiseren en begeleiden we opleidingen voor het voortgezet speciaal onderwijs en zetten projecten op om jeugdwerkloosheid tegen te aan. Met onze aanpak willen we ieders talent benutten en niet focussen op beperkingen, zodat onder meer werkloze jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking de kans krijgen op (her)instroming op de arbeidsmarkt.