Onze doelstellingen in 2016

Onze stakeholders hebben verschillende behoeften. Het overzicht hieronder toont onze concrete doelstellingen voor 2016. Over de bereikte resultaten leggen wij verantwoording af in het jaarverslag 2016. In het halfjaarbericht geven wij een tussentijdse rapportage.

Veiligheid

Doelstellingen   Jaarplan 2015   Jaarplan 2016   Lange termijn doelstellingen
LTIF (lost time injury frequency)
Aantal ongevallen met verzuim maal een miljoen gedeeld door het aantal gewerkte uren.
  LTIF lager dan 2,2   De LTIF isof lager.   Een LTIF score van 2,0 vanaf 2017.

Klanten

Doelstellingen   Jaarplan 2015   Jaarplan 2016   Lange termijn doelstellingen
Klanttevredenheid    Hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.
Uitvalduur elektriciteit    Lager dan 22 minuten.   Behoud van lage uitvalduur.
Doelstelling 2016 is maximaal minuten.
  De uitvalduur blijft maximaal 22 minuten in de komende jaren.
Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar    Maximaal 17.   Het aantal postcodegebieden
met meer dan vijf storingen
is maximaal
  Het aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 15 in 2017.
Top risico verlagende projecten   90% van de belangrijkste projecten is afgerond.   Ook in 2016 streven we
ernaar om  van deze projecten af te ronden.
   

Aanbieden Slimme meter
  nvt   Op 447.000 adressen bieden we een slimme meter aan   In 2020 is bij iedereen een slimme meter
aangeboden
Digitaliseringsprojecten
zoals aanleg van
intelligente netten
  nvt   In 2016 ronden we procent van onze geplande digitaliseringsprojecten af.
 
  Alliander kiest voor digitalisering van zijn
netten.


Medewerkers

Doelstellingen   Jaarplan 2015   Jaarplan 2016   Lange termijn doelstellingen
Score medewerkers onderzoek   Score van 75 in het medewerkers onderzoek van Great Place to Work.   Een score van
in het medewerkers onderzoek van Great Place to Work.
  Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.
Verzuim medewerkers   Verzuimpercentage van maximaal 3,9%.   Verzuimpercentage van maximaal   Het verzuimpercentage is maximaal 3,9% in de komende jaren.
Vrouwen in leidinggevende posities   Minimaal 23%.   Minimaalvan alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.   In 2020 is minimaal 27% van onze leidinggevenden vrouw.
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt   100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.   mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.   In 2020 begeleiden we, in samenwerking met onze leveranciers en partners, per jaar 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

 

Aandeelhouders en investeerders

Doelstellingen   Jaarplan 2015   Jaarplan 2016   Lange termijn doelstellingen
Behoud solide rating   Handhaven solide A rating profiel.   Handhaven solide
A rating profiel.
  Handhaven solide A rating profiel.

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence.

Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.
FFO/Nettoschuld   > 20%    
Rentedekking   > 3,5    
Nettoschuld (nettoschuld + eigen vermogen)   < 60%    
Solvabiliteit   > 30%    
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen   Minimaal 65%.   Bij minimaalvan onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.   In 2020 hebben we met minimaal 80% van onze leveranciers afspraken gemaakt over de CO2-prestatie van het eigen bedrijf en de te leveren producten of diensten aan Alliander. Van ons materiaal is 40% circulair ingekocht.
CO 2-uitstoot eigen bedrijfsvoering   Maximaal 831 kton.1)   De CO2-uitstoot bedraagt maximaal(volgens sectorbrede rekenmethodiek)   We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.