Flevoland

In Flevoland is duurzaamheid een integraal onderdeel van het beleid. De ambitie is om in 2020 energieneutraal te zijn. Daarom investeert de provincie in wind- en bio-energie en de verduurzaming van mobiliteit. Om alle plannen te kunnen realiseren, verzorgt Liander de versterking, verslimming én uitbreiding van het energienet. En vanaf 1 januari ook in de Noordoostpolder.

Duurzame bedrijvigheid

Liander is betrokken bij de plannen rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Vanuit de provincie ligt de ambitie om naast de luchthaven een duurzaam bedrijvenpark te realiseren. Diverse opties worden in 2016 onderzocht op haalbaarheid. In Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten staat tevens nieuwe industrie- en woningbouw gepland. Liander gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat de woningen en bedrijven moeiteloos en snel op het energienet worden aangesloten. Zo is industrieterrein Trekkersveld komende jaren gegarandeerd van een betrouwbare energievoorziening door de oplevering van het nieuwe gelijknamige schakelstation. 

Bereikbaarheid

Rijkswaterstaat wil de bereikbaarheid van en naar Flevoland verbeteren. Op diverse plaatsen tussen Amsterdam en Almere zullen de komende jaren de snelwegen verbreed worden. Hiervoor zal Alliander langs de A6 elektriciteitskabels en gasleidingen verleggen om de nieuwe verkeersroutes mogelijk te maken. 

Wind-­ en bio-­energie 

Ook de herstructurering van windenergie in Flevoland staat hoog op de agenda. In de komende 15 jaar zal het grootste deel van het bestaande windpark (circa 535 megawatt) gesaneerd en vervangen worden door windparken die een gezamenlijke capaciteit van 1250 megawatt zullen hebben. Liander investeert volop in het aansluiten van de windparken en denkt mee hoe het zo goedkoop mogelijk te doen. In Flevoland zijn er op dit vlak al verschillende projecten gerealiseerd en er staan nieuwe projecten op stapel. Verdere duurzame plannen in bijbehorende investeringen worden komend jaar voorbereid. 

Uitbreiding van het verzorgings­gebied

Met ingang van 1 januari is Liander ook de beheerder van de elektriciteits- en gasnetten in de Noordoostpolder. Deze netten zijn overgenomen van Enexis. Hiermee is Liander netbeheerder in de gehele provincie voor elektriciteit en gas.