Gelderland

Gelderland zet in op energiebesparing. Door te investeren in een brede mix van hernieuwbare energievormen wil de provincie de energietransitie faciliteren. Alliander werkt er hard aan om de energienetten klaar te stomen voor een duurzame toekomst. Daarbij hoort ook de verdere ontwikkeling van het warmtenet in de provincie.

Groei in Gelderland

Gelderland kenmerkt zich door een groei van woningen en bedrijvigheid. Dit vraagt om meer netaansluitingen en energie-oplossingen. Zo worden diverse grote klanten aangesloten op een nieuw schakelstation in Nijmegen. Hetzelfde wordt gerealiseerd in de Bommeler­waard om de toenemende energievraag van tuinders te kunnen faciliteren. Tevens koppelen we de netten van diverse dorpen aan elkaar, om de leveringszekerheid in de toekomst te verbeteren.

Veilige doorstroom door recon­structies 

Om de veiligheid en de doorstroom tussen Varsseveld en Enschede te verbeteren wordt de N18 aangelegd (reconstructie N823). Daarnaast wordt, om een goede bereikbaarheid van het gebied rond Arnhem en Nijmegen te waarborgen, de A15 verlengd vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Ook wordt de verbindingsweg tussen de A1 en Voorthuizen gereconstrueerd. Als gevolg van de bovengenoemde reconstructies worden diverse kabels en leidingen verlegd. Liander is bezig met de voorbereidingen om dit uit te voeren.

Energieneutrale huizen in Gelderland

In Gelderland krijgt Liander de komende jaren te maken met zogenaamde stroom-versnellingswijken. Hiervoor realiseren we in Arnhem samen met woning-corporaties en projectontwikkelaars ‘nul op de meter’ woningen. Huizen worden voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische verwarming. Deze renovatieslag draagt bij aan de bouw van een energieneutrale omgeving voor klanten, zodat zij ook in de toekomst een betaalbare woning met lagere energiekosten kunnen behouden. Hiervoor worden in enkele delen van de gemeente de elektriciteitsnetten verzwaard of vervangen.

Werken aan groenere provincie

Naast de reguliere werkzaamheden is Liander betrokken bij diverse duurzame initiatieven. Zo worden in de gemeente Nijkerk 1200 woningen gebouwd en voorzien van biogas. Begin 2016 start Liander een pilot in Arnhem waarbij we de verwarming van onze transformator­huisjes uitzetten of verlagen. Naar verwachting zal dit een CO2-reductie opleveren van 830 ton. Ook zijn we betrokken bij de provinciale wind­energieplannen. Zo zal de aansluiting van windmolens en windparken worden gerealiseerd, onder andere in Ulft, Buren en Ede-West. Tenslotte werkt Alliander samen met diverse partners aan de uitbreidingsplannen van het warmtenet in Gelderland. Doel is om in 2030, 
90.000 huizen op een duurzaam warmtenet aan te sluiten.