Noord-Holland

De ontwikkeling van energievoorziening in Noord-Holland gaat in rap tempo door. Energievormen als zonne-energie, wind en duurzaam bouwen worden gefaciliteerd. Daarbij vraagt de provincie zich continu af hoe energieontwikkelingen versneld en geïntensiveerd kunnen worden. 

Werken aan prestatie­verbeteringen van het net 

Noord-Holland kent een groei van bedrijvigheid in de regio Haarlemmermeer en een opleving van de woningbouw. In 2016 ligt de focus op projecten die de prestaties van het netwerk verder verbeteren. Zo vinden er aanpassingen plaats aan de netwerken, installaties en ruimtes in onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Santpoort. Ook zullen de netten op verschillende plekken gewijzigd worden om de energielevering bij storingen sneller te kunnen herstellen. De verdere digitalisering speelt hierin een belangrijke rol, omdat transformatorhuisjes zo op afstand bediend en waargenomen kunnen worden. 

De reconstructie van wegen en dijken 

Om de bereikbaarheid en doorstroom van het verkeer te verbeteren, heeft de provincie Noord-Holland werkzaamheden gepland aan verschillende provinciale wegen. Dit heeft ook impact op de bestaande energie-infrastructuur. Veel kabels en leidingen moeten verlegd worden om de aanleg van de nieuwe weg mogelijk te maken. Deze werkzaamheden aan de netten bij de N23 (tracé Westfrisiaweg) en N241 (Verlaat-Schagen) lopen volgens planning nog door tot 2017. Ook bij het versterken van de dijken door Rijkswaterstaat kan het zijn dat wij onze bestaande kabels en leidingen moeten verleggen. In 2016 worden hiervoor diverse voorbereidingen getroffen aan de Zuiddijk te Beemster, Ringdijk te Heerhugowaard en de Markermeerdijk te Hoorn-Edam.

Faciliteren van komst datacenters 

In 2016 wordt begonnen met de bouw van het nieuwe onderstation Middenmeer en met de capaciteits­uitbreiding van onder meer de bestaande stations Haarlemmermeer, Rozenburg en Hoofddorp. Deze uitbreidingen zijn nodig om de toename van duurzame energie te faciliteren, waaronder de uitbreiding van het windpark in het Wieringermeer. Liander verstevigt zijn netwerk om grote klanten, waaronder tuinders, aan te sluiten. Met name de groei van het aantal datacenters in deze regio vraagt om aanpassingen van het net. 

Smart Cable Guard 

Na succesvolle proeven in Friesland gaat Liander ook in Noord-Holland aan de slag met de revolutionaire meettechniek van het Smart Cable Guard systeem. Hiermee kunnen kleine verstoringen in een kabel sneller worden ontdekt en kan uitval worden voorkomen. Dit systeem is samen met onder meer DNV GL, Enexis en Locamation ontwikkeld.