Verbonden met de regio

Miljoenen klanten in ons verzorgingsgebied rekenen dagelijks op een betrouwbare energievoorziening. Door te kiezen voor een regionale aanpak kunnen we de verschillende kansen in iedere regio optimaal benutten. Tegelijkertijd werken we landelijk aan een veilige energietransitie voor een duurzame toekomst. 

Dagelijks werken we aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het energienet. De energiebehoeften en mogelijkheden voor energieopwekking zijn in iedere regio waar we actief zijn verschillend. Waar in Friesland, Noord-Holland en Flevoland veel initiatieven zijn voor windenergie en biogas, ligt in Gelderland de focus op de ontwikkeling van warmtenetten. Dit vraagt om maatwerk. Onze activiteiten voeren we daarom zoveel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. 

Vergroten van betrouwbaar­heid van het net

Klanten verwachten een ongestoorde levering van energie. De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om de uitvalduur te reduceren. Deze lijn willen we verder doortrekken. Dit doen we in alle regio’s door onder meer het vervangen van verou­derde gasleidingen en het digitaliseren van onze netten. Dit maakt het mogelijk om storingen sneller te lokaliseren en in sommige gevallen op afstand op te lossen.