Zuid-Holland

De belangstelling voor duurzame energie in Zuid-Holland is groot. De provincie hoopt binnen vijf jaar 14% van zijn totale energieverbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie en werkt volop aan de infrastructuur. Daarnaast is Alliander bezig met de ontwikkeling van een warmtenet in Zuid-Holland.

Afstemmen van energiebehoeftes

In de Zuidplaspolder zijn meerdere tuinbouwbedrijven gevestigd. Veel tuinders weten echter nog niet hoe hun energiehuishouding er op termijn uit komt te zien met het oog op verduurzaming. Samen met tuinders kijken we naar toekomstige scenario’s en zoeken we in de regio naar oplossingen voor hun energiebehoeftes. Daarbij heeft Liander plannen om het huidige verouderde netwerk te moderniseren. 

Energienetten verplaatsen voor ontwikkeling wegennet 

De komende jaren wordt door de gemeente, provincie en het Rijk een aantal wegen ontwikkeld. Door deze infrastructurele aanpassingen worden ook onze energienetten verplaatst, onder meer bij de Nagelbrug bij N444, in Leimuiden bij de N207 en in de regio Leiden door de aanleg van de Rijnlandroute. 

Energieneutrale huizen in Leiden 

De komende jaren krijgt Liander te maken met het programma Stroomversnelling. In totaal worden 111.000 woningen in Nederland gerenoveerd met als doel om energieneutraal te worden. Dit betekent dat bij gemiddelde weersomstandigheden het energie­verbruik gelijk is aan de hoeveelheid opgewekte energie. Voor 2016 zijn in Leiden twee locaties benoemd waar in totaal 444 woningen op deze manier worden gerenoveerd. 

Uitbreiding net door groeiende elektriciteitsvraag 

Door de toegenomen vraag naar elektriciteit in Zuid-Holland breiden wij het netwerk voortdurend uit. In 2016 wordt het onderstation in Alphen aan den Rijn uitgebreid en worden de regionale netten aangepast, zodat deze goed aansluiten op de nieuwe hoogspanningsverbinding door het Groene Hart. Ook houden we ons aan de afspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen om in 2040 alle brosse leidingen te hebben vervangen. Hiervoor dienen wij jaarlijks 12 kilometer aan leidingen te saneren. 

Ontwikkeling warmterotonde 

Zuid-Holland is een ideaal gebied voor duurzame warmtenetten. Er zijn veel tuinders in het gebied, er is industrie en stedelijke bouw. Voldoende vraag en aanbod van warmte dus. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling werkt actief mee aan het toekomstig warmtenet in Zuid-Holland, ook wel Warmterotonde genoemd. Doel: een warmtemarkt waar warmteproducenten, tuinders of (buurt-)coöperaties hun warmte aanbieden of juist afnemen.