Dit doet Alliander

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks transporteren we energie van en naar ruim drie miljoen klanten.
Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Nu, én in de toekomst.

Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal ruim 7.000 medewerkers. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Onze aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten.

Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van energie­infrastructuur.

Onze activiteiten

Netbeheer is onze belangrijkste activiteit: Liander houdt de energie­infrastructuur in goede conditie om dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit. Liandon legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van energie­infrastructuren. Verder ontwikkelt dochteronder­neming Allego onder meer laadoplossingen en ­infrastructuren voor elektrisch vervoer, legt Alliander DGO warmtenetten en biogasverbindindingen aan en levert Kenter innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Als dienstverlener en partner van netbeheerders, steden en gemeenten is Alliander AG in Duitsland actief.