Energie in beweging

Door actief te investeren in nieuwe activiteiten krijgen we nieuwe inzichten in energievraagstukken en kunnen we werken aan een energievoorziening die ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is.

Locol:

regisseur van lokale verduurzaming Locol ondersteunt regionale en lokale partijen om de overstap te maken naar duurzame energie, van ambitie naar praktijk. Het bedrijf brengt vraag aan aanbod voor duurzame energie bij elkaar, begeleidt gezamenlijke keuzes en faciliteert de realisatie van coöperatieve en participatieve duurzame energieprojecten. Het creëren van lokaal voordeel voor alle betrokken partijen staat bij Locol voorop. Zo begeleidt Locol woningbouwcorporaties om samen met bewoners hun ambities op het gebied van zonne-energie te verwezenlijken. En zet Locol in 2017 in Gelderland een lokaal matchmakingtraject op, waarbij het leveranciers van oplossingen voor zonne-energie koppelt aan dakeigenaren.

Energy Exchange Enablers:

systeemverandering mogelijk maken

Het is met het oog op de toekomst belangrijk om vraag en aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen. Daarom zijn veel besparingen mogelijk. Zo moet het mogelijk zijn om energie die is ingekocht maar niet daarmee gebruikt, door te verkopen. In dat soort mogelijkheden voorziet het traditionele energiesysteem niet. EXE werkt aan tools en diensten die systeemverandering mogelijk maken. Het bedrijf verbetert de afstemming van vraag en aanbod van energie door energietransacties. Een van de diensten van EXE geeft klanten bijvoorbeeld meer flexibiliteit wanneer ze energie kopen of verkopen. Of creëert een marktplaats voor lokaal opgewekte energie. In 2017 zet het bedrijf – na afronding van de pilotfase - een nieuw product in de markt dat een koppeling maakt tussen de energievraag van huishoudens en de opwek van windmolens.

Kenter:

innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement

Kenter is een onafhankelijk en zelfstandig onderdeel van Alliander met een heldere ambitie: het startpunt voor zakelijke relaties die nóg kostenbewuster en duurzamer willen ondernemen. Kenter geeft ondernemers 24/7 inzicht in hoeveel energie ze waar, wanneer en waarvoor gebruiken. De onderneming plaatst meters, levert betrouwbare meetdata en geeft overzicht met online verbruiksanalyses. Een totaalpakket aan oplossingen voor betrouwbare energiemeting en energiemanagement, waarmee klanten hun energieverbruik nog beter kunnen monitoren.

Zown:

realtime koppeling van lokaal opgewekte en gevraagde energie

Er is in het kader van de energietransitie steeds meer behoefte aan kleine, lokale energievoorziening met een geheel eigen netwerk. Zown helpt klanten met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities door lokaal opgewekte en gevraagde energie realtime te koppelen. Hierdoor kunnen zij hun energievoorziening meer zelf regelen, terwijl de netbeheerder slimmer kan investeren in aanleg en vervanging. Zown ondersteunt met technisch, organisatorisch en regulatoir verantwoorde op-lossingen. Hiervoor is een open Microgrid Platform ontwikkeld. Het platform gaat live in het project Marker Wadden. Met Natuurmonumenten wordt in dit project komend jaar onderzocht of het mogelijk is de gebouwen op de toekomstige eilanden, zoals de haven en het onderzoekscentrum, met een autonoom netwerk te voorzien van duurzaam opgewekte energie.

Smart Society Services:

services voor grootschalige en kritische infrastructuren

Effectieve digitalisering van energienetten slaagt alleen met open, onafhankelijke en schaalbare diensten die de betrouwbaarheid en efficiency van de infrastructuur verbeteren. Smart Society Services helpt Liander en andere netbeheerders bij de digitalisering van de netten en ondersteunt hiermee tevens samenwerking in de sector. Dit gebeurt onder meer met diensten op het gebied van het schakelen van openbare verlichting (FlexOVL), het beheren en uitlezen van slimme meters, het automatiseren van middenspannningsruimten en het sturen van energievraag en –aanbod. Basis van alle diensten vormt het door Smart Society Services ontwikkelde Open Smart Grid Platform. Het komend jaar ondersteunt Smart Society Services de grootschalige uitrol van FlexOVL en wordt de nieuwe Smart Meter Head End Service geïmplementeerd. In het portfolio komen oplossingen voor distributie automatisering en vraagen aanbodsturing.