Onze doelstellingen in 2017

Onze stakeholders hebben verschillende behoeften. Het overzicht hieronder toont onze concrete doelstellingen voor 2017. Over de bereikte resultaten leggen wij verantwoording af in het jaarverslag 2017. In het halfjaarbericht geven wij een tussentijdse rapportage.

Veiligheid

Doelstelling 2016

 

Jaarplan 2016

 

Jaarplan 2017

 

Langetermijndoelstellingen

LTIF (lost time injury frequency)
Aantal ongevallen met verzuim maal een miljoen gedeeld door het aantal gewerkte uren.

 

LTIF is

2,1

of lager

 

LTIF is
2,0
of lager

 

Een LTIF score van 2,0 of lager vanaf 2017.

Veiligheidscultuur

 

Percentage actieve
veiligheidscultuur is

30%

of hoger.

 

Percentage actieve
veiligheidscultuur is
30% of hoger.

 

We streven naar een veilige cultuur
binnen de organisatie, binnen afgesproken
veiligheidskaders en gericht op houding
en gedrag.

  Klanten

  Doelstelling 2016

   

  Jaarplan 2016

   

  Jaarplan 2017

   

  Langetermijndoelstellingen

  Klanttevredenheid
  consument en zakelijk 1)

   

  nvt

   

  Klanttevredenheid consumenten

  52%

  en

  38%

  voor zakelijk. 1)

   

  Klanttevredenheid consumenten- en
  zakelijke markt stijgt de komende jaren
  verder.

  Uitvalduur elektriciteit

   

  Behoud van lage uitvalduur.
  Doelstelling 2016 is maximaal 21
  minuten.

   

  Behoud van lage uitvalduur.
  Doelstelling 2017 is maximaal

  21

  minuten.

   

  De uitvalduur blijft maximaal 21 minuten
  in de komende jaren.

  Kabelnummers met meer
  dan vijf storingen per jaar

   

  nvt

   

  Het aantal kabelnummers
  met meer dan vijf storingen is
  maximaal

  18

   

  Het aantal kabelnummers met meer
  dan vijf storingen blijft maximaal 18
  de komende jaren.

  Top risico verlagende
  projecten

   

  In 2016 streven we ernaar om
  90% van deze projecten af te
  ronden.

   

  Ook in 2017 streven we ernaar om

  90%

  van deze projecten af te ronden.

   

  We streven ernaar om 90% van deze
  projecten af te ronden.

  Aanbieden Slimme meter

   

  Op 424.000 2) adressen bieden
  we een slimme meter aan.

   

  Op

  534.000

  adressen bieden we een slimme
  meter aan.

   

  In 2020 is bij iedereen een slimme meter
  aangeboden.

  Digitaliserings-
  programma’s

   

  In 2016 ronden we 95%
  van onze geplande
  digitaliseringsprojecten af.

   

  In 2017 ronden we

  95%

  van onze geplande
  digitaliseringsprojecten af.

   

  Alliander kiest voor digitalisering van zijn
  netten.

   Medewerkers

   Doelstelling 2016

    

   Jaarplan 2016

    

   Jaarplan 2017

    

   Langetermijndoelstellingen

   Score medewerkersonderzoek

    

   In 2016 streven wij naar
   een score van 75 in het
   medewerkersonderzoek
   van Great Place to Work.

    

   In 2017 streven wij naar een
   score van

   75

   in het medewerkersonderzoek
   van Great Place to
   Work.

    

   Topwerkgever zijn: een innovatief en
   succesvol bedrijf waar we werken aan het
   ontwikkelen van toekomstgerichte kennis
   en competenties.

   Verzuim medewerkers

    

   In 2016 is het verzuimpercentage
   maximaal
   3,9%.

    

   In 2017 is het verzuimpercentage
   maximaal

   3,9%

    

   Het verzuimpercentage is maximaal
   3,9% in de komende jaren.

   Vrouwen in
   leidinggevende posities

    

   Minimaal 26% van alle leidinggevende
   posities wordt vervuld
   door een vrouw.

    

   Minimaal

   27%

   van alle leidinggevende posities
   wordt vervuld door een vrouw.

    

   In 2025 is minimaal 33% van onze
   leidinggevenden vrouw.

   Mensen met afstand
   tot de arbeidsmarkt

    

   100 leer/werkplekken aanbieden
   aan mensen met een afstand
   tot de arbeidsmarkt.

    

   100

   leer/werkplekken
   aanbieden aan mensen met een
   afstand tot de arbeidsmarkt.

    

   In 2020 bieden we samen met onze
   leveranciers meer dan 100 leer/werkplekken
   aan voor medewerkers met een afstand tot
   de arbeidsmarkt.

    Aandeelhouders en investeerders

    Doelstelling 2016

     

    Jaarplan 2016

     

    Jaarplan 2017

     

    Langetermijndoelstellingen

    Behoud solide rating

     

    Handhaven solide A rating
    profiel.

     

    Handhaven solide A rating
    profiel.

     

    Handhaven solide A rating profiel.

    Voortdurend beter presteren dan de sector
    op het gebied van kosten en operational
    excellence.

    Solide resultaten passend bij het
    gereguleerde toegestane rendement.

    FFO/Nettoschuld

     

    > 20%

     

    > 20%

     

    Rentedekking

     

    > 3,5

     

    > 3,5

     

    Nettoschuld (nettoschuld+
    eigen vermogen)

     

    < 60%

     

    < 60%

     

    Solvabiliteit

     

    > 30%

     

    > 30%

     

    Maatschappelijk
    Verantwoord Inkopen

     

    Bij minimaal 68% van onze
    uitgaven wordt maatschappelijk
    verantwoord ingekocht.

     

    Bij minimaal

    71%

    van onze uitgaven wordt
    maatschappelijk verantwoord
    ingekocht.

     

    In 2020 hebben we met minimaal 80%
    van onze leveranciers afspraken gemaakt
    over de CO2-prestatie en de te leveren
    producten of diensten aan Alliander.

    Circulair ingekocht

     

    nvt

     

    In 2017 is minimaal

    5%

    van onze assets
    circulair ingekocht.

     

    We streven ernaar om minimaal 40%
    van onze assets in 2020 circulair te
    hebben ingekocht.

    CO2-uitstoot eigenbedrijfsvoering

     

    De CO2-uitstoot bedraagt
    maximaal 748 kton (volgens
    sectorbrede rekenmethodiek). 2)

     

    De CO2-uitstoot bedraagt
    maximaal

    673 kton

    3) (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

     

    We streven naar een klimaatneutrale
    bedrijfsvoering in 2023.

     1. Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de klanttevredenheid met behulp van de Net Effort Score (NES)

     2. Deze doelstelling wijkt af ten opzichte van hetgeen in het jaarplan 2016 is gepubliceerd. Dit komt omdat de doelstellingen definitief zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen na publicatie van het Jaarplan 2016.

     3. Dit betreft de doelstelling 2017 op basis van de nu beschikbare kentallen. In het voorjaar van 2017 zal een herrekening van het budget 2017 plaatsvinden op basis van de dan beschikbare gekomen kentallen en uitgangspunten.