Amsterdam

De stad Amsterdam staat voor grote uitdagingen. Het aantal inwoners neemt de komende jaren met 100.000 tot 150.000 mensen verder toe. De energievraag stijgt, terwijl de hoofdstad nu al jaarlijks maar liefst 2 miljard euro aan energie spendeert. Alliander werkt op verschillende manieren mee aan het oplossen van de energievraagstukken in de hoofdstad.

Rondom de Zuidas

Rondom de Zuidas wordt een stijgende vraag naar energie verwacht. Om hierop voorbereid te zijn, bouwen we de energienetwerken om. Zo wordt transformatorstation Zorgvlied volledig vernieuwd. De ruimte om te bouwen is in het gebied echter beperkt. Daarom werken we aan slimme oplossingen zoals het inbouwen van schakelstations in nieuwe bedrijfspanden. Ook verzwaren we het netwerk op meerdere plekken om elders bestaande stations te kunnen vervangen.

Nauwe afstemming met gemeente

We werken ook in 2017 nauw samen met de gemeente om de stad bereikbaar en toegankelijk te houden door werkzaamheden ‘kort en hevig’ uit te voeren. Ook zullen we waar mogelijk de werkzaamheden uitvoeren in combinatie met gemeentelijke herinrichting, zoals bij de vervanging van gasleidingen rond het Leidseplein.

Aardgasloos in 2050

Amsterdam heeft de ambitie om in 2050 een aardgasloze stad zijn. Dat brengt een enorme opgave met zich mee. Alliander is nauw betrokken bij deze ontwikkeling. In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer. In 2020 zullen 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. Door dat gebiedsgericht te doen, kan per deel van de stad worden bekeken wat de beste aanpak is en welke alternatieven het meest geschikt zijn. Ook oplossingen als volledige elektrische warmtesystemen of geothermie komen daarbij in beeld.

Vervanging van verouderde gasleidingen

Tegelijkertijd moeten soms toch nog bestaande verouderde gasleidingen worden vervangen. Daarbij maken we zorgvuldige afwegingen maken met het oog op de toekomst. Als Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moeten de aardgasnetten over 35 jaar vervangen zijn door andere warmteoplossingen. In het oog springend is bijvoorbeeld het werk rond het Centraal Station. Daarnaast maakt in 2017 de gasleiding langs de Haarlemmerweg plaats voor de waterleidingen naar de productielocaties aan de kust en brengen we in het gasnet verschillende aanpassingen aan.

CityZen

Binnen het programma CityZen, waar samen met andere partijen aan de ontwikkeling van de ‘slimme stad’ wordt gewerkt, participeert Alliander actief in drie deelprojecten: End-2-End Smartification, Virtual Power Plant en Vehicle- 2-Grid. Het project E2E Smartification betreft het digitaliseren van het elektriciteitsnet in Amsterdam Nieuw West en het ontwikkelen en in de praktijk toepassen van vernieuwende monitoring en control technieken. In het project Virtual Power Plant gaat Alliander samen met Greenspread batterijen bij klanten thuis plaatsen. Deze batterijen dienen als opslagbuffer voor de bij de klant opgewekte zonne-energie. De opgeslagen energie kan als buffer worden gebruikt of worden verhandeld op de energiebeurs. In het project Vehicle-2-Grid worden er in Amsterdam samenwerkingen aangegaan met private partijen om laadpalen te installeren en auto-accu’s te gaan gebruiken als buffer in het net.

Flexpower

In Amsterdam gaan we een proef doen met laadpalen die extra snel laden op de momenten dat er voldoende energie in ons net zit en die een heel kleine periode op de dag - bijvoorbeeld tussen 16 en 18 uur - wanneer er topdrukte is met afname van het energienet juist iets langzamer laden.

Auto-accu’s als buffer in het elektriciteitsnet.

Op elk dak een zonnepaneel

Amsterdam heeft zo’n 1.200 voetbalvelden aan dakoppervlak dat geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. De Zoncoalitie in Amsterdam, waar Alliander aan deelneemt, biedt inwoners van Amsterdam de kans om te investeren in zonne-energie. In zonnepanelen bij hen in de buurt of ergens anders in de stad. Het doel: een stadszonnepark van 800.000 panelen. Voor elke Amsterdammer één.