Gelderland

In Gelderland werkt Alliander met nieuwe vormen van energievoorziening mee aan de ontwikkeling van bepalende industrieën, zoals (glas)tuinbouw en de papierindustrie. De provincie vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk en ziet volop kansen om hier een rol in te spelen.

Windparken

Het windpark in Azewijn is recent aangesloten op het station in Ulft. De verwachting is dat komend jaar windpark Den Tol bij Netterden een aansluiting krijgt. Ook werkt Liander in Ressen nog aan de verdere ontwikkeling van het windpark in Ressen. Bovendien zijn er ruim 20 aanvragen ingediend voor het bepalen van de aansluitkosten van zonneweides. Dit heeft onder meer geresulteerd in de opdracht voor een zonnepark in Geldermalsen.

Gelders groen gas

Het samenwerkingsverband Groen Gas Gelderland zal in 2017 starten met het leveren van bijna 7 miljoen m3 groen gas per jaar in het gasnet. Dit gebeurt via een grootschalige installatie, waarin biomassa gecontroleerd wordt vergist tot biogas. Deze vergistingsinstallatie wordt bij Huissen gebouwd. Liander maakt de invoeding op het gasnet mogelijk door investeringen in het netwerk.

Biogas als bron voor elektriciteit.

Energie voor tuinders

De glastuinbouw in de Bommelerwaard is een energie-intensieve bedrijfstak. In de Bommelerwaard wordt in 2017 daarom station Poederoijen opgeleverd. Zo kunnen we aan de toenemende vraag van de tuinders voldoen.

Van A15 naar A12

Het komende jaar gaan naar verwachting de werkzaamheden van start om snelweg A15 vanaf Bemmel door te trekken naar de A12 tussen Zevenaar en Duiven. Hiervoor is het nodig kabels en leidingen te verleggen. Aanpassingen voor gas zijn minimaal, maar de reconstructie zal voor elektriciteit ingrijpender zijn.

Arnhemse wijken worden aardgasloos

Alliander en de gemeente Arnhem hebben afgesproken om in 2017 in twee nog aan te wijzen representatieve wijken proefprojecten te starten voor aardgasloos wonen. Het uiteindelijke doel is om een wijkbenadering te ontwikkelen waar bewoners zelf mee aan de slag kunnen en waar besluitvorming met draagvlak centraal staat. Het initiatief krijgt vorm in een samenwerkingsovereenkomst met concrete afspraken over de wijken en de aanpak.

Duurzaam en circulair hoofdkantoor

Begin 2017 is de nieuwe hoofdlocatie Bellevue in Arnhem in gebruik genomen. Het kantoor is een duurzame parel: aan de ene kant is het pand circulair verbouwd met hergebruik van meer dan 95 procent van al het bestaande materiaal. Daarnaast is ook de energievoorziening verduurzaamd. Het gerenoveerde pand is ‘full electric’, dankzij een koude- en warmteopslagsysteem, zonnepanelen, en een slim systeem voor het afstemmen van vraag en aanbod van energie.