Samen met de regio

Dagelijks werken we aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het energienet in ons verzorgingsgebied. De ontwikkelingen en energiebehoeften zijn in iedere regio waar we actief zijn verschillend. Dit vraagt om maatwerk. Onze activiteiten voeren we daarom zoveel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies.

We zien in 2017 een toename van onze investeringen in de netten ten opzichte van 2016. We breiden onze netten op diverse plaatsen uit, onder meer vanwege de toegenomen vraag van onze klanten. Daarnaast vervangen we op reguliere basis delen van ons netwerk.