Gelderland

De provincie Gelderland beslaat een groot en divers gebied, waar steeds meer initiatieven voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie worden gerealiseerd. Daarbij groeien bedrijventerreinen, logistieke centra en de glastuinbouwsector. In grootstedelijke gebieden vindt veel woningbouw plaats. De provincie werkt aan een OV-concessie met impact op het elektriciteitsnet.

Knelpunten in verbruik en teruglevering

Door alle economische ontwikkelingen in Gelderland ontstaan knelpunten in de transportcapaciteit van elektriciteit. In de Bommelerwaard en Neerijnen vragen tuinders bijvoorbeeld extra elektriciteitsvermogen aan vanwege bedrijfsuitbreiding en plannen voor verduurzaming. De toekomstige vermogensbehoefte van tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen is geïnventariseerd. Liander is hierbij intensief betrokken geweest.
In Nijmegen-Noord is veel vraag naar elektrisch vermogen door woningbouw, de aanleg van een groot bedrijventerrein en veel initiatieven voor duurzame opwek. Deze vraag naar capaciteit heeft grote impact op het elektriciteitsnet. We ontvangen meer aanvragen voor extra vermogen dan voorzien. We werken aan structurele uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar ook aan innovatieve oplossingen die tijdelijk extra vermogen opleveren.
In de Achterhoek worden veel initiatieven ontplooid voor zonnevelden. Hoewel er nog capaciteit beschikbaar is op elektriciteitsverdeelstations voor het aansluiten van grootschalige zon- en windparken, geldt dit niet voor het fijnmazige lokale net waarop kleinschalige opwek wordt aangesloten. We kunnen dan ook niet aan alle aanvragen voor de inpassing van duurzame opwek voldoen. Met name in het buitengebied is de capaciteit van het middenspanningsnet niet groot genoeg om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen. We voeren in 2020 middenspanningsverzwaringen uit en breiden elektriciteitsverdeelstations uit, zoals in Borculo en Ulft.
Op bedrijventerrein De Mars in Zutphen is een sterke toename in teruglevering van energie door windmolens, een zonneweide en zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden. In het noordelijke deel van het terrein kunnen we niet meer voldoen aan nieuwe vermogensvragen voor levering en teruglevering. We verzwaren komend jaar de infrastructuur daarom op verschillende locaties.

Combineren van aansluitingen

Volgens de voorlopige planning start in 2020 de bouw van zonnepark De Grift bij Nijmegen. Doel is om de aansluiting van zonnepanelen in het park te combineren met de huidige aansluiting van het nabijgelegen windpark (cablepooling). Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om het windpark klantvriendelijk af te schakelen als het te druk is op het elektriciteitsnet. Ook in Arnhem staat een wind- en zonnepark in de planning, waarvoor de mogelijkheden van cablepooling worden onderzocht.

Regionale Energiestrategie

We draaien actief mee in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en zijn in Gelderland goed aangesloten in de werkorganisaties. De provincie werkt in Gelderland samen met de gemeenten, waterschappen en andere partners uit het Gelders Energie Akkoord aan de RES. Ook helpt de provincie in de zes RES-regio's met het in beeld brengen van de warmtemogelijkheden. In drie regio’s in Gelderland is al in 2019 gestart met het bepalen van de netimpact van regionale scenario’s. Alle gemeenten zijn gestart met de transitievisie warmte en een aantal is inmiddels gereed.

Prefab schakelstation in Wageningen

In Wageningen wordt in 2020 het eerste prefab schakelstation in gebruik genomen. Dit voorziet in elektriciteit voor de groeiende Wageningen Campus. Omdat het aanleggen van kabels en stations lang duurt is er gezocht naar een innovatieve oplossing.
Een traditionele manier van bouwen neemt al snel acht tot negen maanden in beslag. Het prefab schakelstation wordt binnen vier maanden gebouwd. Meerdere typen regel- en schakelstations zouden in de toekomst op deze innovatieve manier gerealiseerd kunnen worden.

Investeringen in 2020 in Gelderland (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Gelderland waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Gelderland

 

Aantal aansluitingen

969.000

  

Gas in Gelderland

 

Aantal aansluitingen

848.000

  

Medewerkers in Gelderland (inclusief hoofdvestigingen in Duiven en Arnhem)

 

Aantal medewerkers

3.999