Samen naar een duurzame toekomst

De energietransitie is in volle gang. De energienetten zijn daarin een cruciale schakel. We staan voor een uitdaging van grote omvang, die vraagt om intensieve samenwerking met gemeenten, provincies en andere partners binnen en buiten de energiesector.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 voor 35 terawattuur aan duurzame opwek van zon- en windenergie op land wordt ingepast. Daarnaast worden in 2030 ruim 2 miljoen woningen op een andere manier verwarmd dan met aardgas, bijvoorbeeld met groen gas, via een warmtenet of volledig elektrisch. Ook zijn er 1,8 miljoen extra laadpunten voor elektrische auto’s nodig. Al die windmolens, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en uitbreidingen van elektriciteitsverdeelstations hebben grote invloed op onze energienetten.

Komend jaar leveren de energieregio’s hun concept Regionale Energiestrategieën (RES) op. Via de RES geven ze invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Wij zijn, samen met de partners in de RES, ervoor verantwoordelijk om een optimale duurzame energievoorziening te ontwerpen en realiseren. We nemen deel aan werk- en stuurgroepen, delen onze inzichten, maken de impact van ontwikkelingen helder en zijn duidelijk over de maatschappelijke kosten. We streven naar een planmatige aanpak, zodat iedereen weet wat er wanneer en waar moet gebeuren. Door zo ver mogelijk van tevoren te plannen, kunnen we vergunningstrajecten op tijd doorlopen en de schaarse technici van aannemers, bouw- en installatiebedrijven en netbeheerders zo efficiënt mogelijk inzetten. Bijkomend voordeel van een planmatige aanpak is dat we het werk zo kunnen voorbereiden dat bouwers, installateurs en wij met al onze werkzaamheden maar één keer de wijk in hoeven en straten ook maar één keer open hoeven.

De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het zo druk is op het elektriciteitsnet dat er gebieden zijn waar grote bedrijven nu geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Met deze maatregel garanderen wij de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. We begrijpen dat dit een moeilijke situatie is voor de bedrijven die hiermee te maken hebben. Extra of nieuwe capaciteit aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer.
Daarnaast lukt het ons door het tekort aan technici niet om alle klanten binnen de wettelijke termijn aan te sluiten. We werken met man en macht aan het verzwaren en uitbreiden van ons elektriciteitsnet en bouwen nieuwe elektriciteitverdeelstations en middenspanningsruimtes. Maar we blijven ook innoveren: met slimme oplossingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk benutten. Denk aan technische oplossingen, zoals cablepooling, waarbij zon en wind op één kabel worden aangesloten, het afstemmen van vraag en aanbod via flexibiliteitsmarkten en slim af- en bijschakelen van vermogen. Ook dankzij datagedreven netbeheer ontstaan nieuwe mogelijkheden om onze netten zo optimaal mogelijk te beheren. Daarnaast vernieuwen we ook in onze manieren van samenwerken, bijvoorbeeld door langjarige contracten af te sluiten met aannemers, zodat het aantrekkelijker voor ze wordt om meer technici aan te nemen en op te leiden.

In dit jaarplan voor 2020 leest u meer over onze investeringen en de activiteiten van een aantal van onze bedrijfsonderdelen om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Nu en in de toekomst.

Raad van Bestuur Alliander

Ingrid Thijssen, Walter Bien, Daan Schut

Van links naar rechts: Walter Bien, Ingrid Thijssen, Daan Schut