Noord-Holland

Windparken en datacenters

Er zijn in de regio Wieringermeer veel aanvragen voor windparken. Om de uitbreiding van windenergie in de Wieringermeer op te kunnen vangen is het provinciaal inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd. Dit is een eerste stap om te komen tot de bouw van het nieuwe 150/20kV station Middenmeer. Rondom Schiphol (Haarlemmermeer) zijn meerdere aanvragen voor grote datacenters binnengekomen. Bij de landelijke netbeheerder TenneT is een aanvraag voor een nieuw station gedaan en wordt samen naar de technische inpassing gekeken. Ook de eerste stappen om te komen tot een locatiekeuze zijn gemaakt, mede in samenwerking met de ontwikkelaars in het gebied. Er is tevens gestart met een 20kV uitbreiding van onderstation Rozenburg om de groei van de datacenters te faciliteren. Er is een 10kV koppeling aangelegd tussen onderstation Rozenburg en de Aalsmeer bloemenveiling. In de regio Zaanstad zijn diverse uitbreidingen aan het net gerealiseerd door de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoogtij. Er is een start gemaakt met het aansluiten van het nieuwe ziekenhuis Zaans Medisch Centrum en met noodzakelijke uitbreidingen in verband met de groei van het terrein van Ahold.

Reconstructies

De reconstructie werkzaamheden aan de provinciale wegen Westfrisiaweg (N23) en de N241 van Schagen naar Verlaat zijn in volle gang. Als gevolg hiervan heeft Liander in 2015 de infrastructuur op diverse locaties aangepast. Dit betreft onder andere het verleggen van lage en hoge druk gasleidingen en het verleggen van laag-, midden- en hoogspanningskabels. De werkzaamheden lopen door tot eind 2016. In  Spaarndam heeft Liander in 2015, vooruitlopend op het grootschalig onderhoud en asfalteringswerkzaamheden van de gemeente Haarlem, de grijs gietijzeren gasleidingen en de LS kabels langs de Ydijk, het Visserseinde en de Spaarndammerdijk vervangen.

Werken aan bedrijfszekerheid

Om de bedrijfszekerheid van het 8bar gastransport in het noordelijk deel van de gemeente Haarlemmermeer te verhogen is in 2015 gestart met de aanleg van ca 2,5 km gastransportleiding met als doel het sluiten van de 8bar-ring tussen GOS Hoofddorp en GOS Badhoevedorp. Het plan van aanpak voor Texel met als doel de veiligheid en bedrijfszekerheid van het gasnet te verhogen is in 2015 afgerond. Verder zijn diverse stations in Noord-Holland omgebouwd om aan de huidige specificaties te kunnen voldoen. Voor het Waterschap Hollandse Noorderkwartier zijn er diverse netten verzwaard om nieuwe pompgemalen te kunnen voeden.

Werken aan duurzaamheid

In 2015 is op Texel gestart met de aanleg van een 8km lange gasleiding om de TESO veerboot te kunnen laten varen op aardgas (i.p.v. dieselolie). Doel is om de CO2 uitstoot te verminderen.
Texel wil in het jaar 2020 volledig zelf voorzien in de energie behoefte van het eiland, Liander heeft ten behoeve hiervan in 2015 over het hele eiland slimme meters uitgerold. Daarnaast zijn we gestart met de digitalisering van de gasnetten. Qua monitoring is het gasnet van Texel nu de meest geavanceerde die we hebben, waarbij nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om: de vrije capaciteit voor nieuwe klanten snel in te schatten, betere risico analyses uit te voeren, netontwerpen beter te valideren aan de praktijk en op een optimalere manier te reageren op storingen.
In de Wieringermeer zijn veel projecten gestart om klantvragen voor het terugleveren van zonnepanelen op het net te kunnen faciliteren. In Wieringermeer is hiervoor ook het 3KV net omgebouwd naar de standaard van Liander. In Den Helder is er een regelbare trafo geplaatst in een wijk waarbij er wordt teruggeleverd met zonnepanelen waarbij de spanning kan worden geregeld.