Amsterdam

Uitbreiding van de infrastructuur

De uitbreidingsmogelijkheden van stations in Amsterdam zijn vaak (bouwkundig) beperkt. Door belasting te verplaatsen naar de stations in de periferie wordt ruimte voor groei gecreëerd. Zo wordt gewerkt aan de uitbreiding van de stations Bijlmer Noord & Duivendrecht. Stations worden ook uitgebreid om te verwachte ontwikkelingen te kunnen faciliteren, zoals het aansluiten van datacenters rondom Watergraafsmeer en de uitbreidingsplannen rondom de Amsterdamse Zuidas. Naast deze projecten in uitvoering is de netconfiguratie rondom de Zuidas aangepast om belastingen beter over ons netwerk te verdelen. Ook het gasnet is uitgebreid voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas. Er is in 2015 een nieuwbouw gasoverslagstation gerealiseerd in de AJ Ernststraat.

Brosse materialen gasleidingen zoals grijs gietijzer kunnen onveilige situaties opleveren bij grondroering, met name als dit binnen één meter van de gevel ligt. Het vervangen van dit soort gasleidingen is in volle gang. Ook bij wegenwerken gaan we mee en vervangen we de brosse materialen door andere materialen. In 2015 hebben we bij wegenwerken in de regio Amsterdam zo’n 50 kilometer brosse materialen vervangen.

Zoutvaatje op het Rokin

In 2015 is voor het eerst een “zoutvaatje” (peperbus gas) opgeleverd op het Rokin met daarin een compleet gasdistrictsstation. Met deze mooie, compacte oplossing die past in het straatbeeld van Amsterdam voorzien we honderden woningen en bedrijven in de omgeving van gas.

Reconstructies van de energienetten

De overdracht van het terrein van Alliander aan de Spaklerweg aan de gemeente Amsterdam en de bijbehorende verleggingen van kabels en leidingen zijn afgerond. Overleg over het verplaatsen en de definitieve uitvoering van het Gas ontvangst station (GOS) met het gemeentelijke Projectbureau Amstel zijn nog gaande.
In verband met de herinrichting van de Klaprozenweg in Amsterdam hebben we onze infrastructuur aangepast. Het betreft het verleggen en uitbreiden van bestaande netten. Deze werkzaamheden zijn deels in 2015 uitgevoerd maar lopen nog door in 2016 en 2017.

Partner in Amsterdam Smart City

In 2015 was Liander opnieuw partner in Amsterdam Smart City, een initiatief met meer dan 100 partijen die samenwerken aan slimme toepassingen met energie in Amsterdam. We hebben verschillende technologieën in Nieuw-West, IJburg en Zuidoost getest. Hiervan leren we samen met bewoners hoe hun wijk aangenamer en duurzamer kan worden. Door nieuwe technologieën tastbaar te maken, prikkelen we bewoners om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld zonnepanelen, een slimme meter of slimme toepassingen in huis. We bespreken ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van smart cities. Hierbij komen onderwerpen aan bod als ICT, data, cyber security, energiemanagementsystemen en mobiliteit.

Vergroten van de bedrijfszekerheid

We zijn volop bezig met het moderniseren van het elektriciteitsnet in Amsterdam om het aantal storingen terug te dringen. Daarnaast zijn circa 40 asbesthoudende voedingsruimtes en laagspanningskasten gesaneerd. De oude monumentale gietijzeren laagspanningskast is hierbij hergebruikt waardoor het straatbeeld niet veranderd.