Gelderland

Uitbreidingen van het net

De aanvragen voor windparken in Gelderland nemen toe. In Ede is een windpark aangesloten en in Deventer zijn de windmolens van Kloosterlanden aangesloten. De opdracht voor het aansluiten van een windpark in Azewijn is gegeven. Om dit park aan te kunnen sluiten, wordt in onderstation Ulft een extra aansluiting gecreëerd.

In Nijmegen vragen bestaande grootverbruikers meer energie. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, wordt in Nijmegen schakelstation Dukenburg gebouwd. De aanpassing van de 50 kilovoltverbinding van Harderwijk naar Nunspeet is gereed. Hiermee zijn de voorbereidingen getroffen om in de toekomst een spanningsverhoging te realiseren naar 150 kilovolt. Met de gemeente Duiven is overeenstemming bereikt voor de herbouw van schakelstation Roodwilgen 1.

Om de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteitsvoorziening van Barneveld en omstreken te borgen wordt onderstation Harselaar uitgebreid en er worden nieuwe kabels gelegd tussen Harselaar en Nijkerkerveen. De uitbreiding van het station is gestart in 2015.

In Gelderland zien we veel ontwikkelingen rondom tuindersgebieden. Met name in Poederoijen vindt een herinrichting plaats waardoor er meer teruglevering vanuit de tuinders wordt verwacht. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen in onze infrastructuur waaronder de bouw van een nieuw onderstation in Poederoijen. Het nog te bouwen station in Poederoijen wordt aangesloten op Regelstation Zuilichem. Regelstation Zuilichem is op onderstation Zaltbommel aangesloten. Deze laatstgenoemde twee stations zijn in 2015 in bedrijf gegaan inclusief de kabelverbindingen tussen de beide stations. De realisatiefase van het project Poederoijen is recent gestart en gaat begin 2017 in bedrijf.

In het centrum van Nijmegen zijn de gietijzeren leidingen vervangen in de Lange Hezelstraat en Stevenskerk. Bijzonder hierbij is dat er gekozen is om de leidingen te voorzien van kousijzer, een slimme techniek om dit aan te pakken. Hierdoor is de overlast voor winkelend publiek beperkt gebleven omdat de winkels goed bereikbaar bleven. Tevens was de uitvoering van dit project door het toepassen van deze techniek al in drie dagen gereed.

Reconstructies in de regio

In Gelderland loopt het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Om het rivierengebied in de toekomst beter te beschermen tegen overstromingen krijgen rivieren op meerdere plaatsen meer ruimte. Dit heeft ook invloed op onze infrastructuur. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om kabels en leidingen te verplaatsen. In 2015 hebben we onder meer kabels, leidingen en een zogenaamde middenspanningsruimte verplaatst in Cortenoever in verband met de aanleg van een uiterwaard en in Wapenveld door de aanleg van een “hoogwatergeul”.

In ons hoofdstuk klanten kunt u tenslotte meer lezen over ons warmtenet in Nijmegen, dat in 2015 officieel is geopend.