Friesland

Uitbreiding van het net

In Friesland lopen diverse projecten om de netten uit te breiden of te versterken. In Bergum is de nieuwe aansluiting gereed waarop onder andere Campina in Gerkesklooster wordt aangesloten. Langs de A31 in Heerenveen wordt verder een nieuw industrieterrein ontwikkeld en er zijn meerdere klantvragen binnengekomen. Om deze klanten aan te kunnen sluiten wordt een nieuw schakelstation gebouwd, dat wordt aangesloten op een bestaand station in Oudehaske. Het zonnepark op Ameland wordt eind 2015 aangesloten.

De zuivelindustrie is nog steeds groeiende in Friesland. Het aansluiten van 3 nieuwe zuivelfabrieken vraagt om uitbreiding aan ons net om deze groei te kunnen faciliteren. Zo is er een nieuwe verbinding aangelegd tussen Bergum en Kootstertille.

Naast de groei door industrie is er ook groei van wind- en zonneparken in Friesland. Er zijn daarom diverse uitbreidingen en verzwaringen van onderstations in Friesland gestart om de groei te kunnen faciliteren waaronder het uitbreiden van station Oudehaske, Marnezijl, Workum en Heerenveen. De uitbreiding van Marnezijl is in 2015 afgerond.

Ameland stap dichterbij zelfvoorzienend eiland

Er is een aansluiting van een zonnepark op Ameland gerealiseerd. Hiermee faciliteert Liander lokale duurzaamheid en de ambitie van het eiland om zelfvoorzienend te willen zijn.